20 juni 2022

Betaaltermijn grote ondernemingen van 60 naar 30 dagen

Vanaf 1 juli 2022 moeten grote ondernemingen rekeningen aan het mkb verplicht binnen 30 dagen betalen. De oude betaaltermijn van 60 dagen wordt daarmee gehalveerd. Dit heeft voor veel grote ondernemingen impact op de bedrijfsvoering. Een onderneming wordt gezien als ‘groot’ bij twee van de drie onderstaande criteria:

 • omzet > 40 mln.
 • balanstotaal > 20 mln.
 • >250 werknemers

De nieuwe betaaltermijn geldt alleen in de handelsrelatie tussen grote ondernemingen en mkb’ers. De wetgever wil hiermee meer bescherming bieden aan mkb’ers (waaronder ook zzp’ers).

Rente bij overschrijden betaaltermijn

Als een groot bedrijf na het verstrijken van de termijn een ingediende factuur betaalt, is er handelsrente verschuldigd over de periode waarmee de termijn is overschreden. Deze rente is 8 %. Het recht op handelsrente ontstaat automatisch na het verstrijken van de betaaltermijn van 30 dagen. En afdwingen kan binnen vijf jaar. Ook eventuele incassokosten kunnen op de wanbetaler worden verhaald. Als het betalen van de handelsrente uitblijft, kunt u een procedure bij de civiele rechter starten om alsnog betaald te krijgen.

Melding doen bij overschrijden betaaltermijn

Als u als mkb’er niet tijdig wordt betaald door een grote onderneming, dan kunt u dit anoniem melden. Namelijk bij het Meldpunt Achterstallige Betalingen van de ACM. De ACM is het meldpunt Autoriteit Consument en Markt dat op verzoek van het ministerie van Economische zaken is opgericht. De ACM verzamelt en registreert tot 25 januari 2023 alle meldingen. Het doel is om in kaart te brengen hoe vaak grote ondernemingen de betaaltermijnen overschrijden. Daarna zal de uitkomst hiervan geëvalueerd worden om te bepalen of er overheidstoezicht wordt ingesteld. Op dit moment onderneemt de ACM op basis van die registraties geen directe acties.

Stappen voor toepassing van betaaltermijnen

Wij adviseren u als MKB-ondernemer deze stappen te nemen:

 • Is uw onderneming een ‘grote onderneming’ en handelt u met kleinere partijen?
  Breng in kaart welke contractspartijen gelden als mkb’er.
 • Bent u mkb’er en handelt u met grotere ondernemingen?
  Breng in kaart welke contractspartijen gelden als ‘grote onderneming’.

Twijfelt u? Raadpleeg dan bijvoorbeeld de KvK.

 • Is er sprake van een betalingsverplichting van een grote onderneming aan een mkb-onderneming?
  Dan geldt in elk geval per 1 juli 2023 een betaaltermijn van 30 dagen.
 • Sluit u een contract af na 1 juli 2022?
  Neem dan een betaaltermijn op van 30 dagen.
 • Heeft u een bestaand contract dat doorloopt tot na 1 juli 2023?
  Pas de betaaltermijn aan naar 30 dagen. Betaaltermijnen zijn vaak opgenomen in algemene (in- of verkoop)voorwaarden. Bekijk deze goed en pas deze zo nodig aan.

Wij helpen u graag om dit binnen uw onderneming goed te regelen. Neem gerust contact met ons op.

Meer nieuwsitems