16 mei 2024

Het hoofdlijnenakkoord dat op 16 mei is gepresenteerd, dient als basis voor de verdere formatie en moet uiteindelijk tot een regeerakkoord leiden. Het uitgangspunt is, te zorgen voor minder regeldruk en lasten voor ondernemers. Ondernemersverenigingen zijn blij met de plannen.

De budgettaire bijlage bij het hoofdlijnenakkoord geeft inzicht in de plannen die voor u als ondernemer belangrijk zijn:

Maatregelen die positief zijn:

  1. De dividendbelasting in box 2 daalt voor inkomsten boven € 67.000 van 33% in 2024 naar 31% in 2025.
  2. In de Voorjaarsnota 2024 is aangekondigd dat de MKB-winstvrijstelling wordt verlaagd van 12,7% naar 12,03% met ingang van 2025. Dit besluit wordt teruggedraaid.
    In 2024 is de MKB-winstvrijstelling 13,31%. Als u een eenmanszaak of vennootschap onder firma heeft, krijgt u dus sowieso in 2024 minder MKB-winstvrijstelling, maar de daling is met de plannen vanuit het hoofdlijnenakkoord wel beperkter.

Nadelige maatregelen voor de ondernemer zijn:

  1. De compensatie voor werkgevers bij ontslag wegens langdurige arbeidsongeschiktheid (na afloop van de twee jaar loondoorbetalingsplicht) wordt beperkt tot kleine werkgevers (minder dan 25 werknemers). Werkgevers met 25 of meer werknemers worden niet meer gecompenseerd.
  2. De AWF-premie voor zowel vaste als flexibele contracten wordt per 2026 met 0,1%-punt verhoogd. Dit leidt tot extra werkgeverslasten.

Wij houden u op de hoogte van de ontwikkelingen. Heeft u vragen? Neem gerust contact met ons op.

Meer nieuwsitems