7 september 2023

Terwijl u mogelijk met vakantie was (op 14 augustus 2023) kwam de Belastingdienst met het volgende bericht: “Modelovereenkomsten gebaseerd op vrije vervanging vervallen per 1 januari 2024” Voor de MKB-praktijk is dit belangrijke verandering. Daarom publiceerden wij een uitleg over dit onderwerp.

Wij brengen het graag opnieuw onder uw aandacht. Want u kunt nu nog actie ondernemen!

Wat kunt u nog dit jaar doen?

Heeft u modelovereenkomsten met zzp’ers gesloten op basis van vrije vervanging? Dan is actie voor 1 januari 2024 nodig. Er zijn meerdere mogelijkheden:

  • Nagaan of een andere modelovereenkomst gebruikt kan worden. In de praktijk zullen dit veelal overeenkomsten zijn die gebaseerd zijn op “het ontbreken van een gezagsrelatie”.
  • Het zelf opstellen van een overeenkomst en deze aan de Belastingdienst ter goedkeuring voorleggen. Want  de Hoge Raad oordeelde op 24 maart 2023: “Of een overeenkomst moet worden aangemerkt als arbeidsovereenkomst, hangt af van alle omstandigheden van het geval in onderling verband bezien.” Daarom kan uw overeenkomst op maat tot de mogelijkheden behoren.   

En de handhaving?

De Belastingdienst gaat uiterlijk vanaf 1 januari 2025 weer handhaven op ‘schijnzelfstandigheid’. Dit betekent dat de Belastingdienst weer gaat controleren of  ZZP’ers een (verkapt) dienstverband hebben. Wij hebben een uitleg hierover geschreven in ons eerdere bericht.

Ons advies

Het gebruik van de juiste overeenkomst komt heel precies. Daarom is tijdig actie nodig. Neem daarvoor gerust met ons contact op.

Johan de Bruin

Johan de Bruin
Belastingadviseur
ook bereikbaar via 0343-415940 

 

De achtergrond van dit bericht kunt u vinden in een arrest van de Hoge Raad van 24 maart 2023. In dit arrest oordeelde de Hoge Raad dat een maaltijdbezorger bij Deliveroo in dienstbetrekking werkzaam was. Volgens de Hoge Raad kan er ook bij vrije vervanging sprake zijn van het werken in een dienstbetrekking.

Meer nieuwsitems