9 januari 2023

De Rijksoverheid heeft voor 2023 het budget voor subsidie van energiezuinige investeringen verhoogd. Met deze investeringen kan energie worden bespaard, CO2 uitstoot verminderd of duurzame energie opgewekt.  Het budget voor de regeling Energie-investeringsaftrek (EIA) is verhoogd met €100 miljoen tot € 249 miljoen. Wanneer u investeert in technieken die op de EIA-lijst staan, kunt u 45,5% van het investeringsbedrag aftrekken van uw winst.

Wijzigingen Energielijst 2023

Elk jaar wordt de Energielijst geactualiseerd. Voor 2023 zijn er energietechnieken toegevoegd en verwijderd. Ook zijn de eisen van een aantal technieken aangescherpt. De Energielijst 2023 zet hiermee vooral in op zuinig gebruik van energie en het vermijden van uitstoot van broeikasgassen. Een overzicht van de wijzigingen vind u hier. De volledige Energielijst 2023 vindt u hier.

Invloed hogere energieprijzen

De Energielijst voor 2023 houdt rekening met de invloed van de fors hogere energieprijzen op de terugverdientijden van energie-investeringen. Sommige investeringen zijn verwijderd omdat de terugverdientijd hiervan flink korter is. Financiële steun van de overheid is daardoor niet langer nodig: u als ondernemer merkt al snel het financiële voordeel van een lagere energierekening. Voorbeelden zijn

  • ledverlichting,
  • de transportleiding voor levering van gasvormige CO2aan glastuinbouwbedrijven en
  • energiezuinige koeling van serverruimten.

Daarnaast zijn er nieuwe investeringen opgenomen. Bijvoorbeeld voor elektrificatie, benutting van restwarmte en CO2-emissiereductie. Op deze manier wordt de energietransitie verder ondersteund. 

Grote en kleine investeringen

De EIA is bedoeld voor zowel kleine als grote ondernemers. Energie-investeringen vanaf € 2.500 komen al in aanmerking, met een maximum van € 136 miljoen in 2023. Zo kan de kleine MKB’er, maar ook de grote ondernemer met fiscaal voordeel investeren in energiezuinige technieken.

Aandachtspunt

Om in aanmerking te komen voor de EIA moet de investering bij het RVO aangemeld worden. Dit dient binnen 3 maanden na het aangaan van de investeringsverplichting te gebeuren. De overige voorwaarden leest u op rvo.nl/eia. Heeft u vragen? Wij denken graag met u mee.

 

 

Bron: RVO

Meer nieuwsitems