2 juni 2022

Investeringsregelingen MKB in 2021

In 2021 investeerden bedrijven fors meer in milieuvriendelijke technieken en bedrijfsmiddelen die in aanmerking komen voor belastingvoordeel. Ondernemers dienden aanvragen in voor een investeringsbedrag van in totaal bijna € 3,5 miljard. Dat is een stijging van 24% ten opzichte van een jaar eerder.

In 2021 is de lijst met investeringen die hiervoor in aanmerking komen flink uitgebreid, vooral bij het thema circulaire economie. Want 14.000 ondernemers dienden in 2021 een aanvraag in voor de fiscale regelingen Milieu-investeringsaftrek (MIA) en Willekeurig afschrijving milieu-investeringen (Vamil). Hierdoor komt het netto fiscale voordeel totaalbedrag dat ondernemers ontvangen  in 2021 naar verwachting uit op € 119 miljoen. Dit was in 2020 nog 90 miljoen euro.

Circulaire economie grote groeier

Grote groeier in 2021 zijn investeringen in de circulaire economie. Circulaire economie staat voor technieken en bedrijfsmiddelen die gericht zijn op onder meer hergebruik en recycling. Denk aan het slimmer maken en gebruiken van producten. En het verlengen van de levensduur van producten. Voorbeelden zijn:

 • apparatuur voor recycling,
 • productieapparatuur waarmee grondstoffen worden bespaard en
 • oplossingen voor afval(water)inzameling en -verwerking.

Oftewel; circulair produceren en CO2-vermindering krijgen bij ondernemers steeds meer aandacht. Vooral investeringen in de circulaire woningbouw en circulaire bedrijfsgebouwen lieten een grote groei zien.

Investeringen in andere branches

Duurzame mobiliteit en landbouw blijven belangrijke pijlers in het totaal aan milieu-investeringen. Voor duurzame mobiliteit zijn minder meldingen binnengekomen. Bij de landbouwinvesteringen valt op dat er minder is geïnvesteerd dan in 2020. Dit heeft mogelijk te maken met de stikstofmaatregelen en de gevolgen van de coronacrisis. Hierdoor was het investeringsklimaat in 2021 minder aantrekkelijk. Toch blijft verduurzaming en innovatie in de landbouw een belangrijk aandeel hebben in de totale MIA\Vamil-steun.

Voordeel investering milieutechnieken MKB

De overheid wil investeringen in innovatieve milieutechnieken stimuleren. Daarom kunt u  belastingvoordeel krijgen voor investeringen die op de Milieulijst staan. Dit geldt voor alle ondernemers in het MKB.

 • Met de Vamil kunt u 75% van een investering op een willekeurig moment afschrijven. Door af te schrijven in het jaar waarin dat het beste uitkomt, vermindert de fiscale winst.
 • Met de MIA ontvangt u een extra korting op de fiscale winst. In 2021 waren de aftrekpercentages 13,5%, 27% en 36%. Voor investeringen in 2022 zijn deze intussen verhoogd, naar 27%, 36% en 45%.
 • Als u naast de Vamil ook gebruik maakt van de MIA, kan het netto voordeel oplopen tot ruim 14% van het investeringsbedrag.

Advies voor MKB-ondernemers

Wanneer u als MKB ondernemer investeringen heeft gepland, komt u mogelijk ook in aanmerking voor MIA/VAMIL. Zeker ook gezien de uitbreiding van de lijst met investeringen waarvoor u belastingvoordeel krijgt. Raadpleeg hiervoor de brochure op de website van de Rijksdienst voor Ondernemers .

De onderwerpen waarvoor MIA en/of Vamil kan worden aangevraagd zijn:

 • Grondstoffen- en watergebruik
 • Voedselvoorziening en landbouwproductie
 • Mobiliteit
 • Klimaat en lucht
 • Ruimtegebruik
 • Gebouwde omgeving

Heeft u vragen of u in aanmerking komt voor een van de regelingen? Of welke regeling voor u interessant is? Neem dan contact op met uw relatiebeheerder. Wij zijn u graag van dienst.

Meer nieuwsitems