15 juli 2019

Het zal u vast niet ontgaan zijn: de voorgestelde rekening-courantmaatregel.  Door deze maatregel zult u box 2-belasting moeten betalen als u meer leent dan € 500.000 van uw eigen bv. Let op: geld lenen gaat geld kosten! Dit artikel is bedoeld als “opfrisser” en als “update”.

De rekening-courantmaatregel

De rekening-courantmaatregel is opgenomen in het wetsvoorstel “Wet excessief lenen bij eigen vennootschap” Dit wetsvoorstel is samen met een internetconsultatie gepubliceerd. Massaal is er op het wetvoorstel gereageerd. Er zijn namelijk nog wel wat haken en ogen aan dit wetsvoorstel.

Het wetvoorstel bevat op hoofdlijnen de volgende punten:

  1. Als u meer dan € 500.000 leent van uw bv zal het surplus belast worden in de inkomstenbelasting;
  2. Alleen als u leent voor uw eigen woning geldt een uitzonderingspositie. Leningen met betrekking tot de eigen woning vallen niet onder de maatregel;
  3. Saldering met vorderingen op uw bv is niet mogelijk.

Gevolgen voor de praktijk

Het is de bedoeling dat het wetsvoorstel per 1 januari 2022 in werking zal treden. Een belangrijk bezwaar tegen dit wetsvoorstel is de zogenoemde dubbele belastingheffing. Met een voorbeeld willen wij dit illustreren: Stel dat u € 800.000 heeft geleend van uw bv. Bij de inwerkingtreding van het wetsvoorstel zal er belasting geheven worden over € 300.000 (€ 800.000 -/- € 500.000). De belastingheffing bedraagt in dat geval € 80.700 (het box 2-tarief is naar verwachting 26,9%). Stel dat u vervolgens besluit om uw lening voor € 300.000 af te lossen. Deze € 300.000 wordt bijgeschreven op de bankrekening van uw bv. Een jaar later besluit u het bedrag van € 300.000 uit te keren. De belastingheffing bedraagt dan opnieuw  € 80.700. Kortom: het surplus van € 300.000 kost u ca. € 161.400 aan inkomstenbelasting.

Wat nu te doen?!

Het is de verwachting dat het wetsvoorstel in dit kwartaal (3e kwartaal 2019) aangeboden wordt aan de Tweede Kamer. Immers, het wetsvoorstel moet per 1 januari 2022 in werking kunnen treden. Mede gezien de reacties op de internetconsultatie verwachten wij dat het kabinet het wetsvoorstel nog op diverse punten zal aanpassen (bijvoorbeeld om de dubbele heffing te beperken).

Wij adviseren u daarom dan ook om vooralsnog geen actie te ondernemen. Aan het einde van het jaar weten we immers (althans dat is de verwachting) wat de kamer(s) vinden van het wetsvoorstel. Wij adviseren u dan ook om in november / december 2019 contact met uw fiscaal adviseur op te nemen. Immers, mogelijk kan eind 2019 nog gebruik worden gemaakt van het huidige tarief in box 2 van 25%. Dit is erg afhankelijk van uw persoonlijke situatie en wensen. Derhalve is het doorrekenen van scenario’s een must!

J. (Johan) de Bruin AA RB

J. (Johan) de Bruin AA RB
Belastingadviseur
jdbruin@vanreefc.nl 
0343-415940

Meer nieuwsitems