20 juli 2023

Kredietverzekeraar Allianz Trade heeft voor de tweede keer een fraudeonderzoek uitgevoerd. In de media horen we – terecht – veel over cybercrime. In het rapport wordt gesteld, dat veel fraude juist wordt gepleegd door eigen werknemers. Volgens 53 % van de bedrijven en organisaties wordt de kans op fraude vergroot door thuiswerken. Ruim 2/3 heeft daarom extra maatregelen genomen. 

Interne fraude

De top vier van meest voorkomende interne fraudes:

  • ontvreemden van geld of goederen,
  • declaratiefraude,
  • vervalsing van documenten,
  • schending van intellectueel eigendom.

Interne fraude wordt aanmerkelijk vaker door mannen dan door vrouwen gepleegd (in Nederland: 65 tegen 15 procent). Daarbij gaat het vaak om mannen die minder dan vijf jaar in dienst zijn, aldus Allianz. De afdeling Finance scoort hoogst bij fraudes, met 36 procent. Op de tweede plaats volgt Commercie.

Externe fraude

Bij externe fraude komt veruit het meest voor dat valse facturen worden verstuurd. Op de tweede plaats staat diefstal of vernietiging van data, gevolgd door diefstal via computersystemen, kopers- en identiteitsfraude. Bij kopersfraude doet een oplichter zich voor als (bestaande) klant en laat een bestelling op een afwijkende locatie afleveren. Bij identiteitsfraude doen criminelen zich voor als iemand anders, bijvoorbeeld als collega of zelfs als de ceo.

Van deze fraudeschades ligt 15 % boven de €200.000. Bijna de helft zit tussen de €1 en €50.000 aan schade. Wat ook opvalt, is dat ruim de helft (57 procent) van de fraudegevallen niet gemeld wordt bij de politie.

Bescherming tegen fraude

Uit het onderzoek blijkt,dat bedrijven denken dat ze goed beschermd zijn, terwijl dat in de praktijk niet zo blijkt te zijn. Uit het onderzoek blijkt ook dat er veel misverstanden bestaan over de manier van verzekeren tegen fraude. Goed om u hiervan bewust te zijn!

 

Bron: accountant.nl en Allianz

 

Meer nieuwsitems