4 november 2019

De kleineondernemersregeling (KOR) gaat per 2020 veranderen. De huidige KOR wordt dan vervangen door de OVOB. Onder de huidige kleineondernemersregeling geldt een 100%-korting op de af te dragen btw als deze niet meer bedraagt dan € 1.345 per jaar. In dat geval kunt u ook een ontheffing krijgen van uw administratieve verplichtingen. Zo hoeft u bijvoorbeeld geen btw-aangifte te doen. Moet u meer btw afdragen, maar niet meer dan € 1.883, dan krijgt u in 2019 nog een gedeeltelijke korting. Onder de nieuwe OVOB geldt een vrijstelling als uw omzet niet meer bedraagt dan € 20.000. De per saldo af te dragen btw is dus niet meer van belang.

Inhoud nieuwe regeling Omzetgerelateerde Vrijstelling Omzetbelasting (OVOB)

Onder de nieuwe regeling brengt u geen btw meer in rekening. Ook kunt u geen btw meer aftrekken en doet u geen aangifte btw meer. Uw omzet moet u wel bijhouden. Als u zich aanmeldt, geldt dit voor minstens drie jaar. Bent u van plan op korte termijn te gaan investeren? Dan is het wellicht niet verstandig de nieuwe regeling toe te passen om uw recht op aftrek van btw te behouden. De nieuwe regeling staat ook open voor rechtspersonen, zoals bv’s. Dit is onder de huidige regeling niet het geval. Als u nu ontheffing heeft van uw administratieve verplichtingen, hoeft u zich niet voor de nieuwe regeling aan te melden.

Bepalen omzetgrens

In de praktijk leeft de vraag hoe de € 20.000 omzetgrens moet worden toegepast. Voor het bepalen of u boven de omzetgrens van € 20.000 (exclusief btw) uitkomt tellen mee, de levering van goederen en diensten voor zover deze belast zouden zijn in Nederland (tegen 0%, 9% of 21%). Bovendien telt mee de btw-vrijgestelde omzet uit:

  • levering en verhuur van onroerende zaken;
  • financiële diensten op het gebied van het betaalverkeer, de handel in effecten en kredietverlening; en
  • verzekeringsdiensten.

Andere vrijgestelde prestaties tellen niet mee (bijvoorbeeld medische diensten, sportdiensten, onderwijs). Past u de margeregeling of de reisbureauregeling toe, dan geldt de gehele omzet en dus niet alleen de marge.

Praktische aandachtspunten

Enkele voor de praktijk belangrijke aandachtspunten zijn:

  1. U verricht zowel belaste als vrijgestelde prestaties: moet het geheel worden bekeken of alleen de belaste prestaties? Als zowel belaste als vrijgestelde prestaties worden verricht, is het de vraag welke vrijgestelde prestaties het betreft. Voorbeeld: bedraagt de reguliere, tegen 21% belaste omzet € 10.000 en de omzet uit vrijgestelde verhuur van een pand € 12.000, dan kan de OVOB niet worden toegepast. De totale mee te tellen omzet bedraagt dan immers € 22.000. Betreft het echter € 12.000 vrijgestelde omzet uit medische prestaties (in plaats van verhuur pand), dan kan de OVOB wel worden toegepast.
  2. Hebt u toekomstige investeringen? Let er dan op dat de btw op de investeringen niet aftrekbaar is. De OVOB is immers een btw-vrijstelling. Dit kan een reden zijn om af te zien van de OVOB.
  3. Aan wie presteert u? Wordt voornamelijk aan btw-ondernemers gepresteerd dan lijkt opteren voor de OVOB niet voor de hand liggend. Immers, deze ondernemers kunnen de in rekening gebrachte btw in aftrek brengen. Alsdan leidt de OVOB niet tot een voordeel.
  4. Btw-herziening? De keuze voor de OVOB leidt mogelijk tot btw-herziening. Eerder in aftrek gebrachte btw bij de investering van roerende dan wel onroerende zaken moet mogelijk deels worden terugbetaald. Daarbij geldt wel een overgangsregeling: is de herziening op jaarbasis niet meer dan € 500 dan hoeft de herzienings-btw niet te worden terugbetaald.

Tot slot

Verzoek tot toepassing van de OVOB per 1-1-2020 kan tot 20 november a.s.. Een ingediend verzoek na deze datum betekent dat de OVOB pas van toepassing is in een volgend kwartaal in 2020.

Laat u goed informeren over de toepassing van de nieuwe OVOB in uw situatie. Zoals u hebt kunnen lezen zitten er haken en ogen aan de regeling. Aanmelden kunt u via dit speciaal formulier bij de Belastingdienst. Wij staan u desgewenst graag bij.

 

mr. A.A. (Arjan) van der Bok RB MB MFP
Belastingadviseur
avdbok@vanreeacc.nl

 

Meer nieuwsitems