14 juni 2024

We worden overspoeld met berichten over box 3. Dit komt door de nieuwe uitspraken van de Hoge Raad. Het geeft aan hoe belangrijk ze zijn. Maar wat betekent dit? En moet u nu iets doen?

Wat heeft de Hoge Raad vorige week beslist?

Volgens de Hoge Raad mag de Belastingdienst alleen belasting heffen over uw werkelijke rendement. En niet op basis van een forfaitair (fictief) rendement. Als uw werkelijke rendement lager is en u daarom teveel belasting heeft betaald, dan kan dit gecorrigeerd worden.

Voor wie zijn de nieuwe uitspraken van belang?

Voor degenen waarvan over de jaren vanaf 2017 nog aanslagen openstaan. Dus waarbij de aanslag nog niet definitief is vastgesteld. Of waarbij u wel een definitieve aanslag hebt ontvangen, maar waartegen u tijdig bezwaar hebt gemaakt.

Dat komt neer op de volgende drie groepen mensen:

 1. Bezwaarmakers tegen de jaren 2017 tot en met 2020
 2. Iedereen die een definitieve aanslag of uitspraak op bezwaar krijgt over 2017 tot en met 2022 na 24 december 2021 (het Kerstarrest)
 3. Iedereen die een definitieve aanslag 2023 met inkomen uit box 3 ontvangt

Wat moet u nu doen?

Ons advies is om de komende acht weken af te wachten. De Belastingdienst komt dan namelijk met meer informatie over hoe u de eventueel teveel betaalde belasting terug kunt krijgen.

Krijgt u in de tussentijd een definitieve aanslag? Dan is het ons advies om een ‘pro forma’ bezwaar in te dienen. Dit betekent dat u op een later tijdstip uw bezwaar inhoudelijk toelicht. We gaan ervan uit dat als u uw bezwaar inhoudelijk moet toelichten, er inmiddels meer informatie bekend is vanuit de Belastingdienst.

Let erop: het pro forma bezwaarschrift moet binnen 6 weken na de aanslag bij de Belastingdienst binnen zijn.

Wanneer is het zinvol om uw werkelijke rendement op te geven?

Alleen wanneer uw werkelijke box 3-opbrengst lager is dan het forfaitaire (fictieve) rendement wat de Belastingdienst heeft berekend.

U kunt voor uzelf alvast op hoofdlijnen nagaan wat uw daadwerkelijke rendement is. Vermoedt u dat uw werkelijke rendement lager is dan het forfaitaire rendement? Dan kunt u samen met uw fiscaal adviseur uw werkelijke rendement gedetailleerd vaststellen. Hierbij is het belangrijk dat u de kosten voor het maken van bezwaar afweegt tegen de baten. Maar doe dit pas als de Belastingdienst meer informatie heeft gegeven. Dat is over ongeveer acht weken. Wij zullen, zodra wij meer weten, u verder informeren.

Hoe stelt u uw werkelijke rendement vast?

De Hoge Raad heeft regels gegeven hoe u uw werkelijke rendement vaststelt. In het kort komt het hierop neer:

 1. Neem uw hele vermogen mee, dus banktegoeden en overige vermogensbestanddelen
 2. Neem positieve en negatieve resultaten mee
 3. Ga uit van uw nominale vermogen, dus houdt geen rekening met inflatie
 4. Er geldt geen heffingsvrij vermogen
 5. Verliezen uit een ander jaar tellen niet mee
 6. Ongerealiseerde waardeveranderingen tellen wel mee
 7. Kosten zijn niet aftrekbaar
 8. Rentekosten op box 3-schulden zijn wel aftrekbaar

Wat als u geen bezwaar hebt gemaakt?

Het is niet bekend of niet-bezwaarmakers ook gecompenseerd worden. Voor deze groep mensen is er voor de jaren 2017 tot 2020 een “massaalbezwaarplusprocedure” gestart. Hierover moet de Hoge Raad nog uitspraak doen.

Geruststelling: geen extra heffing

Het is goed om te beseffen dat de Belastingdienst tot en met 2023 niet extra belasting kan heffen als uw werkelijke rendement hoger is dan het forfaitaire rendement. De belastingheffing tot en met 2023 kan dus eventueel lager worden, maar niet hoger!

Wat doen wij voor u?

Wij houden de ontwikkelingen in de gaten. Zodra wij weten hoe we omgaan met de nieuwe uitspraken van de Hoge Raad, stellen we u op de hoogte.

Advies nodig?

Vindt u het ondanks deze uitleg nog steeds lastig? Begrijpelijk! Wij denken graag met u mee. Neem gerust contact met ons op.

Meer nieuwsitems