31 mei 2022

Nieuwe Wet betaald ouderschapsverlof vanaf 2 augustus 2022

Daarin is geregeld dat vanaf 2 augustus 2022 uw werknemers recht hebben op een uitkering van UWV als zij ouderschapsverlof opnemen.

Wat is de basis voor de nieuwe regeling?

Betaald ouderschapsverlof was nog niet eerder geregeld. Het is de uitwerking van een Europese richtlijn om het evenwicht tussen werk en privéleven voor ouders en mantelzorgers te bevorderen. De regeling geldt enkel voor werknemers (dus ook DGA’s).

Hoe ziet betaald ouderschapsverlof eruit?

De reguliere omvang van ouderschapsverlof bedraagt 26 maal de wekelijkse arbeidsduur. Het reguliere verlof kan opgenomen worden tot aan de dag waarop het kind de leeftijd van acht jaar bereikt. Dit is ongewijzigd vergeleken met de oude situatie.

In de WBO is nu geregeld dat de werknemer die ouderschapsverlof opneemt, gedurende negen weken recht heeft op een uitkering van UWV ter hoogte van 70% van het maximumdagloon. Voorwaarde is wel dat deze negen weken verlof worden opgenomen vóór de datum waarop het kind de leeftijd van één jaar bereikt.

Welke werknemers komen in aanmerking?

Voor de nieuwe regeling komen in aanmerking:

  • werknemers de werknemer met een familierechtelijke betrekking tot het kind
  • een werknemer die volgens de BRP op hetzelfde adres woont als het kind
  • en de werknemer die duurzaam de verzorging en opvoeding van het kind als een eigen kind op zich heeft genomen.

Voor het aanvragen van een uitkering van het UWV is het noodzakelijk dat de werknemer een arbeidsovereenkomst heeft. De aanvraag loopt dan via de werkgever.

Deze regeling geldt ook voor de DGA (directeur-grootaandeelhouder). Omdat u feitelijk als werknemer in dienst bent bij de onderneming. U kunt de aanvraag rechtstreeks indienen bij het UWV.

Wat betekent dit voor u als ondernemer in het MKB?

Voor u als MKB ondernemer is het van belang om tijdig met uw medewerkers afstemming te hebben over invulling van de deze regeling. Zowel qua planning en financiën als het toekomstperspectief.

Heeft u verdere vragen over de invulling van de regeling, over de aanvraag bij het UWV of eventuele andere vragen? Neem dan contact op met uw relatiebeheer of onze collega’s van Van Ree HR-Consultants. Wij helpen u graag verder!

 

Bron:SRA

Meer nieuwsitems