26 maart 2019

Is de inzet van vrijwilligers cruciaal voor uw organisatie, dan moet het vrijwilligersbeleid goed in orde zijn. De ‘Zelfevaluatie vrijwillige inzet goed geregeld’ van de vereniging Nederlandse Organisaties Vrijwilligerswerk (NOV) kan uw organisatie daarbij helpen. De nieuwe zelfevaluatie maakt het nog makkelijker om uw vrijwilligerswerk goed te regelen.
Bij het werken met vrijwilligers moet uw organisatie met veel zaken rekening houden. Om de vrijwilligers te behouden en nieuwe vrijwilligers te werven, moet uw organisatie goede afspraken maken. De zelfevaluatie kan knelpunten in beeld brengen en helpen met het maken of verbeteren van uw vrijwilligersbeleid. Recent is er een nieuwe versie van de zelfevaluatie gepubliceerd. Uw organisatie kan de zelfevaluatie gratis downloaden en op die manier profiteren van praktische tips, voorbeelden en handige links.

Keurmerk voor vrijwilligersbeleid

Heeft uw organisatie het vrijwilligerswerk in kannen en kruiken, dan kunt u een keurmerk aanvragen bij het NOV. Het keurmerk kan helpen om nieuwe vrijwilligers te werven of bestaande vrijwilligers te behouden. Het geeft immers aan dat vrijwilligers bij uw organisatie in goede handen zijn. Tegelijkertijd laat u aan samenwerkingspartners en potentiële sponsors zien dat u vrijwilligerswerk goed heeft geregeld en dit serieus neemt. Uw organisatie krijgt het keurmerk alleen als het vrijwilligersbeleid voldoet aan de kwaliteitscriteria die zijn vastgesteld door de NOV. Daarna mag u het keurmerk vier jaar gebruiken in uw communicatie.

Kosten voor het verkrijgen van keurmerk

Aan het verkrijgen van het keurmerk zijn wel kosten verbonden. Uw organisatie moet namelijk kosten maken voor de begeleidingsuren van de adviseur en diens beoordeling en de eindbeoordeling door een onafhankelijk persoon. Het inschakelen van een adviseur is soms gratis (afhankelijk van de gemeente) of kan tegen minimale kosten. Kleine organisaties (minder dan 100 vrijwilligers en 2 vaste krachten) zijn minimaal € 250 inclusief BTW kwijt aan het keurmerk. Voor andere organisaties komen de minimale kosten uit op € 450 inclusief BTW.

Bron: Rendement

Meer nieuwsitems