7 juni 2022

Jaarlijks verschijnt het SRA-rapport “Branches in Zicht”. De cijfers in dat rapport zijn anoniem verzameld uit de jaarrekeningen van SRA-accountantskantoren. Het bevat actuele data en kennis over MKB-bedrijven. Hoe hebben bedrijven in verschillende branches gepresteerd? Wat zijn de uitdagingen voor 2022? U leest het in dit rapport.

Meer nieuwsitems