3 maart 2021

“Ja,” zult u misschien denken. Immers de gevolgen van de corona zijn nog dagelijks merkbaar. Is het daarom niet verstandig(er) om sommige investeringen uit te stellen? Uit dit artikel zal echter blijken dat  investeren in 2021 toch wel eens voordeliger kan zijn dan u aanvankelijk dacht.

Sinds 1 januari van dit jaar kennen wij namelijk een nieuwe investeringsregeling, de zogenaamde baangerelateerde investeringskorting (hierna: de BIK). De BIK is een tijdelijke crisismaatregel voor de jaren 2021 en 2022. Op basis van de huidige wetgeving bedraagt de korting 3,9% bij investeringen tot € 5 miljoen. Voor het meerdere bedraagt de korting 1,8%. Deze korting dient u als afdrachtsvermindering te verrekenen in uw aangifte loonbelasting.

Let op: Het is mogelijk om de BIK te combineren met andere fiscale faciliteiten zoals de kleinschaligheidsinvesteringsaftrek

Voorwaarden van de BIK

Belangrijk is dat uw investering voldoet aan de voorwaarden om de BIK te kunnen toepassen. Wij noemen de belangrijkste voorwaarden :

 • Over de winst van uw bedrijf bent u vennootschapsbelasting of inkomstenbelasting verschuldigd;
 • Uw bedrijf heeft personeel in dienst en uw bedrijf draagt daarom loonheffing af;
 • Er wordt geïnvesteerd in een nieuw bedrijfsmiddel (dat nooit eerder is gebruikt);
 • De investering is niet uitgesloten voor de zogenoemde (kleinschaligheids)investeringsaftrek;
 • Uw bedrijf heeft de investeringsbeslissing genomen na 1 oktober 2020;
 • De investering is met een laatste betaling in 2021 of 2022 volledig betaald;
 • Het bedrijfsmiddel is binnen zes maanden na de laatste betaling in gebruik genomen;
 • De ondergrens is € 1.500 per investering en minimaal € 20.000 per aanvraag;
 • U kunt maximaal 4 keer per jaar de BIK aanvragen.

 

Praktijkvoorbeeld 1: U heeft een investering gedaan van € 100.000 die in aanmerking komt voor de BIK. De korting bedraagt € 3.900.

Investeringen vanuit 2020 nog mee te nemen?

Mogelijk heeft u in het vierde kwartaal 2020 al een investering gedaan die u in 2021 geheel of voor het laatste deel betaalt. Naar onze mening kunt u voor deze investering ook gebruik maken van de BIK (mits u voldoet aan de voorwaarden).

 

Praktijkvoorbeeld 2: U heeft in december 2020 een investering gedaan in een nieuwe machine van € 50.000. Deze investeringsbeslissing is na 1 oktober 2020 genomen. De nieuwe machine is in december 2020 in gebruik genomen. U verricht in 2020 een deelbetaling van € 45.000. Het restant (ad € 5.000) betaalt u in 2021. U heeft personeel in dienst. Naar onze mening voldoet deze investering aan de voorwaarden van de BIK.

 

Praktijkvoorbeeld 3: U heeft in december 2020 een investering gedaan in een nieuwe machine van € 50.000. Deze investeringsbeslissing is na 1 oktober 2020 genomen. U heeft de investering geheel in 2020 betaald. Naar onze mening voldoet deze investering niet aan de voorwaarden van de BIK. Immers is de laatste betaling niet in 2021 geweest.

 

Hoe kunt u de BIK toepassen?

Om de BIK toe te kunnen passen dient u de BIK-verklaring aan te vragen bij de RVO (Rijksdienst voor Ondernemend Nederland). De verwachting is dat uiterlijk 1 september 2021 het loket bij de RVO gereed is voor het indienen van aanvragen. Bij een positieve beoordeling krijgt u een BIK-verklaring. De verklaring bevat (sowieso) het volgende:

 1. Het kalenderjaar waarop de BIK-verklaring betrekking heeft
 2. De omvang van de investeringen
 3. Het bedrag van de korting (inclusief de berekening)

U verwerkt het bedrag uit de verklaring in het tijdvak waarin de dagtekening van de BIK-verklaring valt. U mag zelf bepalen hoe u het bedrag van de afdrachtvermindering verdeelt over de resterende aangiftetijdvakken in dat kalenderjaar. Lukt het niet om de korting te verrekenen in de resterende maanden dan mag u de korting vervolgens verrekenen in de aangiftetijdvakken die vallen voor de dagtekening van de BIK-verklaring. De korting dient u binnen het boekjaar te verrekenen.

Advies bij investeren

Onverstandig om in 2021 niet te investeren zult u misschien denken na dit artikel. Maar ook dat is niet helemaal waar. U dient zich namelijk te realiseren dat de keuze om wel of niet te investeren afhangt van het “totale plaatje” van uw bedrijf.

Wilt u daarom gebruik maken van de BIK neem dan voorafgaand aan uw investeringsbeslissing even contact op met uw fiscaal adviseur. Uw adviseur heeft uw “totaal plaatje” in beeld en kan voor u beoordelen of uw investering daadwerkelijk leidt tot een fiscaal voordeel.

Meer nieuwsitems