10 oktober 2023

De maand september ligt alweer achter ons. Dat betekent dat Prinsjesdag achter de rug is en het jaar 2024 aan de horizon verschijnt. Als uw MKB-adviseur zijn wij in het Belastingplan gedoken op zoek naar de effecten voor uw onderneming. Dat het Belastingplan niet op zichzelf staat is recent maar weer gebleken. Ook tijdens de Algemene Politieke Beschouwingen gebeurt er nog genoeg dat fiscaal de moeite waard kan zijn.

Het belastingplan 2024

Het leek er dit jaar op dat de directeur-grootaandeelhouder geen grote maatregelen te verduren zou krijgen. Natuurlijk waren er belangrijke wijzigingen. Denk aan het voorstel dat een gift vanuit een vennootschap niet langer zal leiden tot een uitdeling.

Daarnaast waren er natuurlijk ook maatregelen voor de ondernemer in de inkomstensbelasting. Behalve de verlaging van de mkb-winstvrijstelling  is er een beperking van de afschrijfruimte op onroerende zaken aangekondigd.

Al met al leken de maatregelen voor het MKB relatief mee te vallen.

Motie Klaver: rekening voor het mkb

Maar toen waren daar de Algemene Politieke Beschouwingen. Verschillende partijen hadden de wens om lagere inkomens tegemoet te komen. Dit bijvoorbeeld door het minimumloon te verhogen. Maar waar geld wordt uitgegeven, moet dat geld ook binnenkomen. En zo kwam de rekening te liggen bij het MKB.

De voorgenomen wijzigingen

In de Motie Klaver was voorgesteld om het hoogste tarief in box 2 in 2024 met nog eens 2% te verhogen naar 33%. Er geldt overigens een opstap-tarief van 24,5% voor de eerste € 67.000 (per persoon). Overigens is ook het box 3-tarief verhoogd naar 36%.

Ons advies

Dat de Motie Klaver nu is aangenomen betekent nog niet direct dat dit ook per 1 januari 2024 beleid is. De Eerste Kamer is nog aan zet. Toch is het aan te raden om dat niet af te wachten. Het is goed om ruim op tijd na te denken over wat handig is in uw situatie. Wij denken hierin graag met u mee!

 

 

Dit zijn de belangrijkste wijzigingen in 2024:

Reiskostenvergoedingen verruimd per 2024 – Van Ree Accountants

Dividend- en aandelenvervreemding in 2023 of vanaf 2024? – Van Ree Accountants

Giftenaftrek vennootschapsbelasting vervalt – Van Ree Accountants

Belastingdienst stuurt aanmaningen na intrekken betalingsregeling coronabelastingschulden – Van Ree Accountants

Lagere energie-investeringsaftrek (EIA) in 2024 – Van Ree Accountants

Meer nieuwsitems