17 december 2021

Naar aanleiding van het coalitieakkoord 2021-2025 dat woensdag 15 december is gepresenteerd vindt u hier de relevante fiscale plannen met betrekking tot de Bouw.

Voor de ondernemers in de Bouw worden ook diverse maatregelen getroffen:

Bent u ondernemer op het gebied van de bouw en wonen? Lees hier de belangrijkste fiscale maatregelen:

  • Overdrachtsbelasting: De overdrachtsbelasting voor niet-woningen en voor verkrijgingen van woningen door rechtspersonen en particulieren die niet zelf langdurig in de woningen gaan wonen wordt per 2023 verhoogd van 8% naar 9%.
  • Huurwoningen: De verhuurderheffing wordt afgeschaft. Het kabinet maakt bindende prestatieafspraken met corporaties zodat de investeringscapaciteit die hierdoor ontstaat gebruikt wordt voor de bouw van flexwoningen, betaalbare huurwoningen, renovatie, verduurzaming en voor de leefbaarheid van wijken. Waar nodig krijgen corporaties projectsteun. De woningcorporaties brengen deze steun met elkaar op, op basis van de waarde van hun woningbezit.

Meer nieuwsitems