17 december 2021

Naar aanleiding van het coalitieakkoord 2021-2025 dat woensdag 15 december is gepresenteerd vindt u hier de relevante fiscale plannen met betrekking tot het MKB.

Voor de ondernemers in het MKB worden ook diverse maatregelen getroffen:

  • Zelfstandigen: Echte zelfstandigen worden ondersteund en ondernemerschap wordt gestimuleerd. De verdere ontwikkeling van een webmodule kan bijdragen aan het vooraf verkrijgen van zekerheid voor zzp’ers over de aard van de arbeidsrelatie. Schijnzelfstandigheid wordt tegengegaan door betere publiekrechtelijke handhaving in het geval van het vermoeden van werknemerschap.
  • Zelfstandigenaftrek: De zelfstandigenaftrek wordt vanaf 2023 met stappen van € 650 teruggebracht tot € 1200 in 2030. Zelfstandigen worden gedurende de kabinetsperiode gecompenseerd via de verhoging van de arbeidskorting.
  • Lenen bij de BV: Het wetsvoorstel excessief lenen wordt aangepast, waarbij de grens wordt verhoogd van € 500.000 naar € 700.000.
  • Minimumloon: Invoeren van een minimumuurloon op basis van de 36-urige werkweek, verhoging van het minimumloon stapsgewijs met 7,5% en de koppeling met de uitkeringen (behoudens de AOW) blijft in stand om het bestaansminimum te verstevigen.
  • Budget EIA en MIA: Het kabinet wil verduurzaming stimuleren en de regelingen voor ondernemers versimpelen. Het budget van de Energie-investeringsaftrek wordt per 1 januari 2023 met € 50 miljoen structureel verhoogd. Het budget van de Milieu-investeringsaftrek wordt per 1 januari 2025 met € 30 miljoen structureel verhoogd.

Meer nieuwsitems