8 februari 2024

SLIM is de afkorting voor ‘Stimuleringsregeling Leren en ontwikkelen in mkb-ondernemingen’. Daarmee wil de overheid leren en ontwikkelen in het mkb stimuleren. De subsidie is ook in 2024 weer beschikbaar voor ondernemers, mkb bedrijven en voor samenwerkingsverbanden tussen bedrijven.

Ontwikkelingen volgen elkaar razendsnel op. Voor u als werkgever kan het lastig zijn daar op tijd op in te spelen. Uw medewerkers zijn hiervoor de belangrijkste schakel. Hun kennis en vaardigheden moeten op peil blijven. Deze SLIM subsidie kan daarbij ondersteunen.

Van 1 maart tot 30 maart en van 2 september tot 30 september 2024 is het mogelijk om de SLIM-subsidie aan te vragen.

 • Doel: Stimuleren van leren en ontwikkelen binnen het bedrijf
 • Hoogte subsidie: minimaal € 5000 en maximaal € 25.000 (waarvan 20% van de kosten niet wordt vergoed)
 • Uitgesloten zijn bedrijven met een jaaromzet van meer dan € 50 miljoen en/of een jaarlijkse balanstotaal van meer dan € 43 miljoen
 • Voorwaarden: De aanvraag dient gericht te zijn op één of meer van de volgende activiteiten:
  • De doorlichting van de onderneming die resulteert in een opleidings- of ontwikkelplan gericht op het inzichtelijk maken van de scholingsbehoefte vanuit de onderneming;
  • Het verkrijgen van loopbaan- of ontwikkeladviezen ten behoeve van werknemers in de onderneming;
  • Het ondersteunen en begeleiden bij het ontwikkelen of invoeren van een methode in een onderneming die werknemers in het bedrijf stimuleert hun kennis, vaardigheden en beroepshouding verder te ontwikkelen tijdens het werk; of
  • Het bieden van praktijkleerplaatsen voor een beroepsopleiding of een deel daarvan in de derde leerweg bij een erkend leerbedrijf.

De subsidie kan dus twee keer per jaar worden aangevraagd. De adviseurs van Van Ree HR  helpen wij u daar graag bij. Neem contact met ons op, wij zijn ook bereikbaar via 0342-408508.

Meer nieuwsitems