29 oktober 2021

Met alle gestegen (materiaal)prijzen kan het zo maar zijn dat winst verandert in verlies. En dat is uiteraard vervelend. Het hangt van heel veel zaken af. Hoe is bijv. omgegaan met leveranciers en onderaannemers? Hoe is omgegaan met de prijsclausules in het aanneemcontract etc. Maar prijsstijgingen geven toch veelal druk op lopende projecten. En richting het einde van het jaar zien wij dan de post onderhanden projecten op de balans. Onderhanden projecten waar je anders naar rato winst neemt. Maar zou je nu misschien niet al verlies kunnen nemen?

Regels

De regelgever stelt in de Richtlijnen voor de Jaarverslaggeving dat het moet gaan om een betrouwbare schatting. Dus niet een gooi naar wat het zou kunnen zijn, maar een BETROUWBARE schatting. Het onderstaande komt letterlijk uit de regelgeving. Voor het gemak nemen we alleen dat wat geldt voor aanneemcontracten.

Met betrekking tot een aanneemcontract dient aan de volgende voorwaarden te worden voldaan om vast te stellen dat het resultaat van een onderhanden project op betrouwbare wijze kan worden ingeschat:

  • de totale projectopbrengsten kunnen op betrouwbare wijze worden bepaald;
  • het is waarschijnlijk dat de economische voordelen met betrekking tot het onderhanden project naar de rechtspersoon zullen toevloeien;
  • zowel de vereiste projectkosten om het onderhanden project af te maken als de mate waarin het onderhanden project per balansdatum is voltooid, kunnen op betrouwbare wijze worden bepaald; en
  • de aan het onderhanden project toe te rekenen projectkosten zijn duidelijk te onderscheiden en op betrouwbare wijze te bepalen, zodat de werkelijk bestede kosten vergeleken kunnen worden met de voorcalculatie of eerdere schattingen.

Projectadministratie

Een  goede projectadministratie is een voorwaarde. En goed is inclusief voldoende onderbouwing.  De match tussen voorcalculatie en realisatie wordt voortdurend gemaakt.  De peilstok prikken we regelmatig in het project om de voortgang te meten en de schatting te kunnen bijstellen. En hier komt dan bij de impact van het inkoopresultaat. Bij zowel sterk dalende als stijgende prijzen is het goed om naar de niet afgedekte posities te kijken. Wat gaat dat opleveren in de toekomst. Winst of wordt het verlies?

Is het niet betrouwbaar te schatten dan zal er gewaardeerd moeten worden op de zero profit methode. De opbrengsten worden dan met een gelijk bedrag als de projectkosten verantwoord in de winst- en verliesrekening. We nemen dan nog geen resultaat. In de fiscale waardering is wel winstneming vereist. En nu er misschien wel verlies uitkomt wil je dat ook zo snel mogelijk nemen. In ieder geval fiscaal.

Betrouwbaar resultaat

Volgens ons moet iedere  onderneming zelf  op een betrouwbare wijze  vaststellen hoe het project ervoor staat. Is het winstgevend of niet?  Wat voor resultaat begroten we op het project? Elke ondernemer houdt voortdurend de vinger aan de pols. Maar ook iedere ondernemer in de bouw weet dat je op een zonnige, minder zonnige en zelfs pessimistische wijze naar een project kunt kijken. Afhankelijk van je bril  kan dat best wel impact hebben op het resultaat van een project.

Ook weten wij dat meerdere “betrouwbare” schattingen van het zelfde bouwproject kunnen leiden tot verschillende uitkomsten binnen een bepaalde bandbreedte.  Daarbij is het van belang dat de onderbouwing op orde is van de gedane schattingen. Ook van de schattingen van het inkoopresultaat op de lopende projecten. Met sterk stijgende prijzen is dat zeker van belang voor de jaarrekening, maar meer nog voor uw eigen bedrijfsvoering.

Afsluitend

De post onderhanden projecten is boeiend in de jaarrekening en dat komen we bij het samenstellen en controleren van de jaarrekening tegen. Daar leren wij ook elke keer weer bij. Maar zeker zo boeiend is hoe in de bedrijfsvoering omgegaan wordt met onderhanden projecten en de beheersing van risico’s hier omheen. Dan is het niet alleen van fiscaal belang, maar feitelijk van levensbelang.

Hier over doorpraten? Onze kennis en ervaringen zetten wij graag voor u in!

 

Ing. J.W. van Dam
jwvdam@vanreeacc.nl
Lid van de branchegroep Bouw

Meer nieuwsitems