12 april 2021

Voor organisaties die peuteropvang met VVE aanbieden is het sinds 1 april 2021 mogelijk om subsidie “inhaal- en ondersteuningsprogramma voorschoolse educatie” aan te vragen. Dit is één van de onderdelen van het nationaal programma onderwijs.

Wie kunnen de subsidie inhaalprogramma voorschoolse educatie aanvragen?

Van 1 april 2021 tot en met 15 mei 2021 kunnen houders van kindercentra een subsidieaanvraag indienen. Dit is bedoeld om inhaal- en ondersteuningsprogramma’s voorschoolse educatie te organiseren. Het betreft de periode van de zomervakantie tot en met de kerstvakantie 2021. Houders van kindercentra kunnen de aanvraag alleen indienen voor kindercentra die met een ve-aanbod staan geregistreerd in het Landelijk Register Kinderopvang (LRK) en die voorschoolse educatie verzorgen aan peuters met een indicatie voor ve. Het is niet toegestaan om meerdere kindercentra in één aanvraag op te nemen. Voor ieder kindercentrum moet u dus een aparte aanvraag indienen. Dat gebeurt door middel van een aanvraagformulier op de site van DUS-I.

Als na dit aanvraagtijdvak in april en mei het subsidieplafond van € 10,7 miljoen nog niet is bereikt, dan volgt er van 1 augustus 2021 tot en met 10 september 2021 een extra aanvraagtijdvak. Dit betreft de periode van de herfstvakantie tot en met de kerstvakantie 2021. Als dat zo is, dan kan voor ieder kindercentrum opnieuw of voor het eerst een aanvraag worden ingediend.

Zijn kindercentra verplicht om een aanbod te organiseren?

Nee. Het besluit om een subsidieaanvraag in te dienen ligt bij u als ve-aanbieder. Kindercentra zijn dus niet verplicht om dit programma te organiseren. Peuters en hun ouders zijn ook niet verplicht om van het aanbod gebruik te maken. Het is niet toegestaan een peuter langer dan vijf weken aan een programma te laten deelnemen. Ook niet als de weken verspreid zijn over verschillende vakanties.

Wanneer moeten kindercentra het inhaal- en ondersteuningsprogramma aanbieden?

Er is één tijdvak waarbinnen het inhaal-en ondersteuningsprogramma voorschoolse educatie moet worden aangeboden. Namelijk in de schoolvakanties tussen 10 juli 2021 tot en met 9 januari 2022.

Het programma moet plaatsvinden in weken waarin de deelnemende ve-peuters geen reguliere voorschoolse educatie ontvangen. Bijvoorbeeld in de zomer-, herfst- of kerstvakantie wanneer de instelling normaal gesproken gesloten is voor voorschoolse educatie. In weken waarin een ve-aanbieder al reguliere voorschoolse educatie aanbiedt, kunt u dus geen subsidie aanvragen voor het inhaal- en ondersteuningsprogramma voorschoolse educatie.

Vragen over subsidie inhaal- en ondersteuningsprogramma

Met uw vragen over het inhaalprogramma voorschoolse educatie kunt u bij ons terecht. Als expert in de branche kinderopvang adviseren wij u graag.

A. (Arjen) van der Plas RA MSc

A. (Arjen) van der Plas RA MSc
avdplas@vanreeacc.nl

 

Meer gedetailleerde informatie vindt u op de site van de Rijksoverheid

Meer nieuwsitems