Uitdagingen voor de kinderopvang

De kinderopvangsector staat voor uitdagingen. Veel uitdagingen komen voort uit een vernieuwde manier van kijken naar kinderopvang.  Kinderopvang als instrument voor kindontwikkeling in plaats van het ouderwetse denken over kinderopvang als arbeidsmarktinstrument. De bij de sector betrokken stakeholders zoals de politiek, gemeenten, onderwijsinstellingen en ook ouders lijken hiervan doordrongen. De sector moet beter toegankelijk worden en er is een roep om meer kansengelijkheid.

Personele bezetting in de kinderopvang

Een grote uitdaging is de krapte op de arbeidsmarkt. Door strikte beroepskracht-kindratio’s en een toenemende vraag heeft de kinderopvangsector  met personeelstekorten te maken. Wij denken graag met u mee over de vele aspecten van de inzet van pedagogisch medewerkers.  Wat betekent de inzet van ZZP’ers en externe inhuur bijvoorbeeld voor uw kostprijs? Heeft u de juiste instrumenten om goed zicht te houden op knelpunten in de personeelsplanning?

Samenwerking tussen kinderopvang en onderwijs

De kinderopvangsector wordt gekenmerkt door steeds verdergaande samenwerking met het onderwijs. Om een doorlopende leerlijn te realiseren van 0-12 jaar is volop sprake van het vormen van integrale kindcentra (IKC-vorming). Ook neemt het kabinet stimulerende maatregelen om te komen tot zogenaamde ‘Rijke schooldagen’. Naast gemeente, onderwijsinstellingen en cultuur- en sportorganisaties hebben kinderopvangorganisaties hierin een belangrijke rol te vervullen. Wij kennen de drempels en kansen die samenwerking met zich mee brengt. Kennisplatform Kinderopvang Totaal en Vakblad Management Kinderopvang publiceerden onze uitleg daarover. Wij denken graag met u mee over de gevolgen die samenwerking kan hebben voor uw bedrijfsvoering, governance en fiscale aspecten.

Kennis van de branche kinderopvang

Wij kiezen in onze dienstverlening voor branchespecifieke benadering. Bij ons vindt u een accountant die uw uitdagingen kent. Een accountant die het speelveld overziet. Naast expert in de kinderopvangbranche, zijn wij ook marktleider in de branche onderwijs. Daardoor bieden wij u een unieke combinatie aan kennis en expertise. Wij verwachten dat de veranderingen in het toeslagenstelsel en de mogelijke bredere toegankelijkheid van de kinderopvangsector leiden tot meer en andere regulering. Het kabinet onderzoekt de rol van private equity in de sector en wet- en regelgeving wordt ontworpen en op elkaar afgestemd. Deze ontwikkelingen volgen wij op de voet. Doordat wij op de hoogte zijn van de gevolgen van eventuele publieke (directe) financiering profiteert u van onze kennis.

Dienstverlening

Wij bieden een breed pakket van diensten voor de kinderopvang:

Audit

Wij verzorgen de jaarlijkse controle van de jaarrekening. Wij zijn uw specialist bij vraagstukken op het gebied van jaarverslaggeving. Bijvoorbeeld bij de toepassing van Richtlijn 630 Commerciële stichtingen en verenigingen. De accountantscontrole verzorgen wij voor u efficiënt en doeltreffend. Mede door de kennis van een scala aan softwarepakketten. En als wij uw jaarrekening controleren, dan mag u van ons meer verwachten. Wij voorzien u van heldere adviezen over:

 • uw administratieve organisatie
 • interne beheersing
 • het ‘in control’ zijn van uw kinderopvangorganisatie

Subsidie

Wij voeren subsidiecontroles uit op basis van specifieke gemeentelijke subsidieregelingen. Zoals Onderwijsachterstandenbeleid en Vroeg- en voorschoolse educatie. Ook verzorgen wij voor de belastingdienst het jaarlijkse assurance-rapport bij de bestuursverklaring partnerovereenkomst (POBR-1).

Jaarrekening en administratie

Bent u zelfstandig ondernemer? Of gaat het om een kleine organisatie waarbij geen controle noodzakelijk is? Dan ondersteunen wij u bij het opstellen van de jaarrekening en het verzorgen van fiscale aangiftes. En er zijn meer mogelijkheden. Wij verzorgen voor u ook de financiële en/of salarisadministratie, facturatie en (voorbereiding van) de betalingen. Onze software ondersteunt optimaal bij het digitaal en efficiënt verwerken van uw administratie. Zo houdt u overzicht en realtime inzicht.

Adviezen

Professionalisering van het financieel beheer in de kinderopvangbranche leidt tot steeds meer behoefte aan ondersteuning. Met name bij risicomanagement, meerjarenprognoses en financiële planning. Dat bieden wij. Ook adviseren wij toezichthouders over de professionalisering van de rol van toezichthouder en de toepassing van de Governancecode Kinderopvang. Vanwege onze deskundigheid in zowel de kinderopvang- als de onderwijsbranche voeren wij regelmatig due diligence onderzoeken uit. Fusies en samenwerking worden door ons begeleid.

Fiscale en juridische vraagstukken

Ook daarmee bent u bij ons aan het juiste adres. Btw-vraagstukken bij IKC-vorming en toezichthouders? Optimale inzet van de vrije ruimte binnen de WKR? Wij hebben de kennis in huis en helpen u graag fiscale kansen te benutten. Ook voorzien wij u van advies op het gebied van vennootschapsbelasting en verzorgen wij voor u de jaarlijkse aangifte.

Kennisdeling

Op deze website en via LinkedIn publiceren wij artikelen. Ook leveren wij bijdragen aan het vakblad Management Kinderopvang en zijn wij kennispartner van Kinderopvang Totaal. Als  partner van Vereniging Netwerk Kindcentra dragen wij bij aan kennisdeling op het gebied van IKC-vorming. Samen met Ayit Consultancy stellen wij de jaarlijkse kostenprognose voor de kinderopvangsector op. Dit is in opdracht van in opdracht van de brancheorganisaties BK en BMK. Ook hebben wij goede contacten met de voornaamste softwareleveranciers op gebied van zowel kind- en personeelsplanning als financiële en salarisadministratie.

Wij zijn u graag van dienst

Als adviseur en sparringpartner zijn wij een heldere, bruisende en vernieuwende partner voor uw kinderopvangorganisatie! Hoe dat anderen bevalt? Dat leest u in de klantervaringen. Neem gerust contact met ons op voor meer informatie.

 

 

 

 

Hoofdbranche |

Actueel

Onze klanten, hun ervaring

Onze specialisten

 • A. (Arjen) van der Plas MSc RA

  Directeur/partner

 • Monica Voorwinden

  E.M. (Monica) Voorwinden AA

  Relatiebeheerder/controleleider

 • drs. J. (Jaap) Bergman RA

  Directeur/partner

 • drs. L.M.W. (Leon) van der Vliet RA

  drs. L.M.W. (Leon) van der Vliet RA

  Directeur/Accountant

 • M.C. (Marco) Mulder

  Controleleider

 • W. (Willemieke) Geneugelijk AA

  Accountant medewerker

 • J.W. (Jan-Willem) van Kempen

  Senior Assistent Accountant