6 juni 2023

In september zijn voor u als werkgever deze subsidies mogelijk interessant:

Subsidie Praktijkleren:

Als uw werknemer een BBL-, duaal- of deeltijdtraject volgt dan komt u mogelijk in aanmerking voor de Subsidie Praktijkleren. De voorwaarden voor de verschillende onderwijscategorieën vindt u op de website van de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO).

De subsidie bedraagt maximaal € 2.700,00 per gerealiseerde praktijk- of werkleerplaats. De subsidie wordt achteraf aangevraagd, dus over het schooljaar 2022 – 2023. Ook voor een periode korter dan een schooljaar kunt u in aanmerking komen voor deze subsidie.

U kunt uiterlijk 15 september 2023 vóór 17.00 de aanvraag (laten) indienen. Wij zijn u hierbij graag van dienst. Neemt u op tijd contact met ons op?

SLIM-subsidie:

Deze subsidie richt zich op “het leren en ontwikkelen binnen het bedrijf”. Het doel is het stimuleren van leren en ontwikkelen binnen het bedrijf vanuit het perspectief van de werknemer.

De aanvraag moet gericht zijn op één of meer van de volgende activiteiten:

  • Het doorlichten van de onderneming met als resultaat een opleidings- of ontwikkelplan, dat is gericht op het inzichtelijk maken van de scholingsbehoefte vanuit de onderneming;
  • Het verkrijgen van loopbaan- of ontwikkeladviezen ten behoeve van werknemers;
  • Ondersteunen en begeleiden bij het ontwikkelen of invoeren van een methode die werknemers stimuleert hun kennis, vaardigheden en beroepshouding verder te ontwikkelen tijdens het werk; of
  • Bieden van tijdelijke praktijkleerplaatsen voor een beroepsopleiding of een deel daarvan in de derde leerweg bij een erkend leerbedrijf.

De eerstvolgende mogelijkheid om subsidie aan te vragen is van 1 tot en met 30 september 2023. Belangrijk is dat de activiteit nog niet gestart is voordat de subsidie is toegekend.

Wilt u meer weten over de SLIM-subsidie of heeft u al een concreet idee dat mogelijk subsidiabel is? Neem dan contact met ons op.

 

Meer nieuwsitems