20 maart 2023

De Tegemoetkoming Energiekosten energie-intensief mkb (TEK) is een tijdelijke regeling voor mkb-ondernemingen waarvan de energiekosten minimaal 7% uitmaken van de totale omzet. Met behulp van deze tegemoetkoming krijgt de energie-intensieve mkb’er meer adem om het bedrijf toekomstbestendig te houden.

Voorwaarden TEK-regeling

Voor uw onderneming, vereniging of stichting gelden deze voorwaarden:

 • U voldoet aan de Europese mkb-definitie. Wilt u weten of uw bedrijf hieraan voldoet? Gebruik de mkb-toets
 • In Nederland gevestigd en staat met handelsnaam ingeschreven bij het Handelsregister van KVK
  • Heeft u geen vestiging met handelsnaam ingeschreven? U wordt soms ook als ondernemer gezien als u aangifte omzetbelasting doet. Uw omzet mag niet te laag zijn.
  • Doet u ook geen aangifte omzetbelasting? U heeft soms toch een onderneming wanneer u omzet heeft die is vrijgesteld van omzetbelasting.
 • Uiterlijk op 31 december 2022 ingeschreven bij KVK
 • Energie-intensief betekent dat minimaal 7% van de omzet van 2022 bestaat uit energiekosten (energie-intensiteitseis).
 • Er is een zakelijk energiecontract (het contract staat op naam van uw onderneming, vereniging of stichting).
 • Er is geen vast energiecontract waarin lagere leveringstarieven zijn afgesproken dan de drempelprijs van de regeling. Dit geldt voor contracten met een ingangsdatum van voor 1 november 2022 en een einddatum na 31 december 2023.

Een groep verbonden ondernemingen

Ook als de onderneming onderdeel is van een groep van verbonden ondernemingen kan er aanspraak worden gemaakt op de regeling. Een groep verbonden ondernemingen is een aantal binnenlandse en/of buitenlandse ondernemingen die zodanig verbonden zijn, dat ze samen een groep of concern vormen. Dat kan op verschillende manieren:

 • Een onderneming heeft meer dan 50% van de aandelen in een andere onderneming.
 • Een onderneming kan de meerderheid van het bestuur of de raad van commissarissen van een andere onderneming benoemen of ontslaan.
 • Twee of meer ondernemingen hebben een gezamenlijke leiding die alle beslissingen neemt. Bijvoorbeeld bij dochterondernemingen of werkmaatschappijen.
 • Een onderneming heeft als enige het recht om te beslissen over een andere onderneming. Dit is vaak vastgelegd in een overeenkomst.
 • Een onderneming kan op hoofdlijnen instructies opleggen aan een andere onderneming. Dit is vaak vastgelegd in de statuten of in een overeenkomst.
 • Een franchisenemer die niet los staat van de franchisegever. Dit is vaak vastgelegd in de franchiseovereenkomst. Een franchise kan ook nog op een van de bovenstaande manieren verbonden zijn met een andere onderneming.
 • Ondernemingen zijn een fiscale eenheid voor de belasting. Als u deel uitmaakt van een fiscale eenheid, maakt u automatisch deel uit van een groep. Een fiscale eenheid bestaat vaak uit een moedermaatschappij en één of meer dochtermaatschappijen.

Welke gegevens zijn er nodig voor de aanvraag TEK? 

 • KVK-nummer
 • Bezoek en postadres van de onderneming
 • Rekeningnummer van de onderneming
 • Contactpersoon
 • Omzetgegevens 2022
 • EAN code gas/electriciteit (dit is uniek nummer dat uit 18 cijfers bestaat. Dit nummer staat op de factuur of op het contract wat is afgesloten met de energiemaatschappij.
 • Verklaring EAN dat er geen sprake is van een vast contract bij energieleverancier met lagere leveringsprijzen dan de drempelprijs van de regeling

Wanneer aanvragen TEK?

TEK is open voor aanvragen van 21 maart 09:00 uur tot en met 2 oktober 17:00 uur. De TEK wordt met terugwerkende kracht aangevraagd over de periode november 2022 tot en met december 2023. Er wordt één aanvraag ingediend in voor deze hele periode.

Hoe aanvragen TEK?

Om in te loggen heeft u als ondernemer eHerkenning niveau 3 met machtiging ‘RVO diensten op niveau eH3‘ of hoger nodig (net zoals bij de TVL regeling). Als er sprake is van een zzp’er of een eenmanszaak, dan mag u als ondernemer ook inloggen met DigiD. U moet dan wel bij KVK geregistreerd staan als eigenaar of bestuurder van het bedrijf.
TEK kan door ons voor u worden aangevraagd. Dit kan alleen met de ketenmachtiging via EHerkenning. Wij helpen u graag verder, neem gerust contact met ons op.

Meer nieuwsitems