20 juli 2022

Betaald ouderschapsverlof

Vanaf 2 augustus 2022 is er naast de bestaande verlofregeling ook sprake van betaald ouderschapsverlof. Dit is een uitbreiding van het al bestaande onbetaalde ouderschapsverlof. Dat was 26 weken en moest worden opgenomen voor het 8e levensjaar van het kind. De regeling houdt in dat zowel de moeder als de partner in het eerste levensjaar van het kind maximaal 9 weken betaald ouderschapsverlof kunnen opnemen. Overigens geldt het betaald ouderschapsverlof ook voor DGA’s.

Uitkering en pensioen

De uitkering bedraagt 70% van het dagloon inclusief vakantiegeld. Voor een DGA wordt de uitkering gebaseerd op 70% van het wettelijk minimumloon voor 21 jaar en ouder, en op het gemiddeld aantal arbeidsuren per week.

En heeft uw werknemer nog recht om over het betaald ouderschapsverlof nog (boven)wettelijke vakantiedagen, pensioen of andere emolumenten op te bouwen? Dat hangt af van:

  • wat in uw CAO is afgesproken
  • wat in het pensioenfonds is bepaald
  • welke afspraken u maakt met uw werknemers.

Een voorbeeld: als uw werknemer er vrijwillig voor kiest om de pensioenopbouw te continueren, dan kan het zijn dat u hiertoe ook verplicht wordt op grond van de CAO.

Gevolgen voor de capaciteit

Alle verlofregelingen bij elkaar opgeteld, betekent het dat:

  • de moeder per saldo recht heeft op 42 weken verlof en
  • de partner op 32 weken

waarvan een gedeelte betaald en een gedeelte onbetaald.

Als werkgever vraagt u zich misschien af of u alle verlofaanvragen moet honoreren. Zeker als de continuïteit van uw organisatie daarmee in het gedrang komt. Uit onderzoek van UWV komt naar voren dat 45% van de werkgevers verwacht dat het betaald ouderschapsverlof tot capaciteitsproblemen gaat leiden. Daarnaast gelden per verlofregeling verschillende arbeidsvoorwaarden waar men op grond van de wet of CAO recht op heeft. Dat kan voor u als werkgever ingewikkeld zijn.

Ons advies

Door hiervoor beleid vast te stellen, kunt u in ieder geval vooraf inspelen op vragen die op u af komen. Wilt u weten op wijze u invulling kunt geven aan de verlofregeling? En wat de rechten en plichten zijn van uw werknemer? Neem dan contact met ons op. Wij helpen u graag verder.

Meer nieuwsitems