19 mei 2020

Welllicht heeft u het al gehoord: de inwerkingtreding van het wetsvoorstel “excessief lenen bij de eigen vennootschap” is uitgesteld. Het is één van de aanvullende fiscale maatregelen in verband met het coronavirus. Dit blijkt uit een brief van Staatssecretaris Vijlbrief die op 24 april jl. naar de Tweede Kamer is verzonden. In dit artikel zullen wij hier verder op ingaan. Dit artikel is bedoeld als “opfrisser” en als “update”. Want ook dit wetsvoorstel gaat het MKB niet voorbij.

Hoe zat het ook al weer?

Het wetsvoorstel ‘Wet excessief lenen bij eigen vennootschap’ werd aanvankelijk verwacht dat deze in het 3e kwartaal 2019 aangeboden zou worden aan de Tweede Kamer. Echter, bij het schrijven van dit artikel is het wetsvoorstel nog steeds niet naar de Tweede Kamer verzonden. Wel zijn de verwachtingen dat dit binnenkort zal gebeuren. Dit blijkt ook uit de brief van 24 april jl.

Het wetsvoorstel op hoofdlijnen

Het wetvoorstel bevat op hoofdlijnen de volgende punten:

  1. Als u meer dan € 500.000 leent van uw bv zal het surplus belast worden in box 2 van de inkomstenbelasting. Vanaf 2021 zal het tarief van box 2 in de inkomstenbelasting – naar verwachting – 26,90 % bedragen.
  2. Alleen als u geld leent van de BV voor uw eigen woning geldt een uitzonderingspositie. Leningen met betrekking tot de eigen woning vallen niet onder de maatregel.
  3. Alle schulden, ook bij meerdere BV’s, waarin u een aanmerkelijk belang (minimaal 5% van de aandelen) heeft, tellen mee.
  4. Het maakt niet uit of het gedekte schulden zijn (situaties waarin er een vermogensbestanddeel tegenover de schuld staat) of ongedekte schulden (bijvoorbeeld rekening-courant opnames die consumptief zijn aangewend).
  5. Saldering met vorderingen op uw bv is niet mogelijk.

Inwerkingtreding

De aanvankelijke inwerkingtreding werd verwacht per 1 januari 2022. Het  kabinet wil – vanwege de coronacrisis – de inwerkingtreding van de wet met één jaar uitstellen tot 1 januari 2023. Dga’s, hebben dan tot 31 december 2023 (eerste peildatum) de tijd om te anticiperen op het wetsvoorstel.

Let op: uitstel is geen afstel!

Het is nog even wachten op het uiteindelijke wetsvoorstel met de daarbij behorende reacties in de Tweede en Eerste Kamer. Naar verwachting zal het uiteindelijke wetsvoorstel overigens afwijken van het eerder gepubliceerde conceptwetsvoorstel. Zodra er meer bekend is, brengen wij u hiervan op de hoogte!