17 oktober 2023

Hoewel verduurzaming kan leiden tot kostenbesparing bij bijvoorbeeld energie, slaagt een flink deel van de mkb-ondernemingen er niet in om te verduurzamen.

Vijftien procent van de mkb’ers geeft aan dat zij niet in staat zijn om met verduurzaming hun kosten te verlagen. En zeventien procent stelt momenteel niet bereid te zijn een deel van hun winst te investeren in verduurzaming. Dat geldt vooral voor kleinere bedrijven, blijkt uit onderzoek naar investeren en financieren onder ruim vijfhonderd mkb-ondernemers, in opdracht van het Europese financieringsplatform October.

Mkb’ers met 1 tot 25 medewerkers missen vaker de intrinsieke motivatie om te verduurzamen, in tegenstelling tot grotere ondernemingen, stelt het platform. Volgens Luuc Mannaerts, ceo October Nederland, staan de marges binnen het mkb onder druk. “Veel ondernemers maken zich momenteel eerder zorgen om hun voortbestaan, dan om te verduurzamen. Het toont de spagaat waar de mkb’er zich momenteel in begeeft, want om in de toekomst bestaansrecht te hebben, zullen ondernemingen toch iets moeten met verduurzaming.”

Eén op de tien mkb’ers heeft geen idee wat de impact van hun organisatie is op het milieu. Een even groot deel heeft geen idee wat het moet doen om duurzamer of klimaatpositief te zijn. Wel vindt ruim de helft van de mkb’ers het een goede zaak om te voldoen aan duurzaamheidseisen, als zij daardoor goedkoper geld kunnen lenen.

Ruim dertig procent van de onderzochte mkb’ers heeft een financieel plan om de impact op het milieu te verminderen. Een vergelijkbaar percentage heeft een certificering voor behaalde sociale en ecologische doelstellingen, zoals een B Corp-certificering.

Zeker op langere termijn is aandacht voor verduurzaming belangrijk. De afweging tussen investering en opbrengst maken wij graag met u. Neem gerust contact met ons op voor meer informatie.

 

bron: NBA platform accountant

Meer nieuwsitems