24 oktober 2023

Brussel heeft besloten de controlegrenzen voor de jaarrekeningcontrole te verhogen voor het boekjaar 2024. Landen mogen vrijwillig besluiten om het eerder in werking te laten treden, dus al vanaf boekjaar 2023. De criteria wanneer een onderneming controleplichtig worden gaan omhoog. De totale omzet wordt verhoogd van € 12 miljoen naar € 15 miljoen en het balanstotaal wordt verhoogd van € 6 miljoen naar € 7,5 miljoen. Het criteria aantal fte blijft gelijk op gemiddeld 50 fte op jaarbasis.

Het verhogen van de controlegrenzen is goed nieuws voor het MKB. Want als u (alleen) groeit door de sterke inflatie zou u eerder controleplichtig worden. Waardoor u meer kosten gaat maken, terwijl u zelf eigenlijk niet meer overhoudt. Dat de grenzen omhoog gaan, leidt tot positieve gevolgen voor kleine bedrijven. Als u nu onder de drempels blijft met uw omzet en balanstotaal hoeft u geen accountantscontrole te laten plaatsvinden. Dit betekent een verlichting van de regeldruk voor ondernemers2, waardoor MKB-bedrijven geld kunnen besparen op accountancykosten en meer budget overhouden voor groei en verbetering.

Het verhogen van de controle grenzen geeft u als ondernemer in het MKB mogelijk een beetje meer ademruimte en maakt de zaken een stukje leuker. Al met al bevordert het verhogen van de controlegrenzen een gunstiger zakelijk klimaat voor het MKB, waardoor ze kunnen gedijen en floreren. Wij als accountants zien een verschuiving naar meer strategisch advies en ondersteuning in plaats van strikte controleactiviteiten. Win-win!

Wilt u weten wat de verhoging van de controlegrenzen voor uw bedrijf betekent? Neem gerust contact met ons op.

Meer nieuwsitems