19 april 2024

Deze week is de Voorjaarsnota 2024 verschenen. Hierin staat welke bestaande regels het demissionaire kabinet wil wijzigen en welke nieuwe plannen er zijn voor 2025. Het is goed om te beseffen dat het plannen zijn en dat het nog geen wetgeving is.

Wij informeren u over de fiscale maatregelen die er het meest uitspringen.

Overdraagbare algemene heffingskorting voor alleenverdieners

Alleenverdienende huishoudens met een arbeidsongeschiktheidsuitkering mogen vanaf 2028 de algemene heffingskorting naar elkaar overdragen. Zo komt het kabinet deze huishoudens tegemoet, omdat zij een lager besteedbaar inkomen hebben dan een huishouden met twee bijstandsuitkeringen.

Verlaging MKB-winstvrijstelling naar 12,03%

Op dit moment is de MKB-winstvrijstelling 13,31%. Met ingang van 2025 wordt deze verlaagd naar 12,03%.

Budgetreserve Vamil verschoven naar MIA

De Willekeurige afschrijving milieu-investeringen (Vamil) en de Milieuinvesteringsaftrek (MIA) hebben ieder een jaarbudget. Het budgetreserve voor de MIA is bijna op, maar van de Vamil niet. Om te voorkomen dat u als ondernemer bij de MIA achter het net vist, vult het kabinet dit tekort aan met een overschot uit de Vamil.

Vervallen aanschafsubsidie tweedehands elektrische auto’s

Voor de periode van 2025 tot en met 2029 zou de aanschafsubsidie verlengd worden. Maar dat plan gaat niet meer door.

Vervallen apart bpm-tabel voor plug-in hybride personenauto’s

Deze auto’s worden vanaf 2025 ondergebracht onder de reguliere bpm-tabel.

Tariefkorting motorrijtuigenbelasting emissievrije personenauto’s

Er komt een tijdelijke tariefkorting voor emissievrije personenauto’s. Deze is 40% tussen 2026 en 2028 en bouwt af naar 30% in 2030. Na 2030 vervalt de tijdelijke korting. Dit geldt alleen voor emissievrije personenauto’s. Voor andere emissievrije voertuigen geldt deze tijdelijke tariefkorting vanaf 2026 niet.

Aanpassing forfait privégebruik zakelijke bestelauto

Als meerdere van uw werknemers een zakelijke bestelauto afwisselend gebruiken, betaalt u een vast eindheffingsbedrag. Dit is tot nu toe € 300, maar voor het jaar 2025 wil het kabinet dit bedrag corrigeren met de inflatie over de afgelopen jaren.

Salderingsregeling zonnepanelen

De salderingsregeling voor de zonnepanelen blijft in stand.

Herziening btw-aftrek bij kortdurende verhuurconstructies

In de praktijk kunt u btw-aftrek creëren door een gebouw, nadat het is verbouwd, kort te verhuren. Hierdoor zijn de btw-kosten van de verbouwing aftrekbaar. Deze kortdurende verhuurconstructies worden aangepakt. Het voorstel is om het gebruik van het gebouw vijf jaar te volgen. Als u het gebouw niet meer voor btw-doeleinden gebruikt, corrigeert de Belastingdienst de btw-aftrek.

Aanpassing kwijtscheldingswinstvrijstelling

De kwijtscheldingswinstvrijstelling wordt aangepast om ongewenste gevolgen met de verliesverrekening te voorkomen. Door een beperking in de verliesverrekening kan een vennootschap in sommige situaties niet haar volledige kwijtscheldingswinst verrekenen met de openstaande verliezen. Daardoor moet zij over een deel van de kwijtscheldingswinst belasting betalen. Dit wordt aangepast.

Aanpak belastingconstructies

Het kabinet heeft ook oog voor constructies die zich richten op het ontwijken van belasting. De aanpak van deze constructies wordt uitgewerkt in het Belastingplan 2025. U kunt daar mee over lezen in Bijlage 10 van de Voorjaarsnota.

Meer nieuwsitems