24 juli 2023

Een nieuwe verplichting voor werkgevers vanwege CO2-uitstoot:

Vanaf 1 juli 2024 zijn organisaties verplicht te rapporteren over het zakelijke verkeer en het woon-werkverkeer van hun medewerkers. Dit wordt de rapportageverplichting werkgebonden personenmobiliteit (WPM) genoemd.

Verplicht of vrijwillig?

De plicht geldt voor alle organisaties met 100 of meer werknemers. Het gaat hier specifiek om het aantal werknemers per KvK-nummer. Bestaat uw organisatie dus uit meerdere entiteiten en komt geen van die entiteiten boven de 99 werknemers, dan geldt de plicht niet. Kleinere organisaties mogen vrijwillig gegevens indienen. Deze gegevens worden enkel gebruikt voor onderzoek en worden niet aangeleverd bij de Omgevingsdienst.

Wat gebeurt er met de gegevens?

De gegevens van organisaties die verplicht zijn om te rapporteren, worden aangeleverd aan de Omgevingsdienst in uw regio. Deze ziet er ook op toe dat de gegevens tijdig (voor 1 juli van het volgende jaar) zijn aangeleverd. De aangeleverde gegevens worden gebruikt om een beeld te kunnen vormen van de CO2-uitstoot die gemoeid gaat met werkgebonden mobiliteit.

Wat moet worden aangeleverd?

Er moet een overzicht worden aangeleverd waaruit blijkt hoeveel kilometer er op jaarbasis gebruik is gemaakt van elk vervoermiddel. Dit gaat om alle medewerkers gezamenlijk. Daarbij moet wel onderscheid worden gemaakt per categorie vervoermiddel en soort brandstof. Er moet dus onderscheid worden gemaakt tussen auto, (motor/brom)fiets, OV en lopen. Tevens moet voor auto’s en andere motorvoertuigen worden gesplitst in elektrisch, benzine etc.

Context

De rapportageverplichting heeft te maken met internationale afspraken om CO2-uitstoot te verminderen. Het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat wil daarom bekijken hoeveel CO2 wordt uitgestoten door werkgebonden verkeer. Dit verkeer is op dit moment namelijk goed voor meer dan 50% van de gereden kilometers in Nederland.

Conclusie

Wanneer uw organisatie verplicht de mobiliteitsgegevens moet aanleveren, heeft u tot 30 juni 2025 om voor de 1e keer de gegevens aan te leveren. Het advies is echter om direct vanaf 1 januari 2024 de gegevens te verzamelen. Via de website van de RVO zijn praktische handleidingen te vinden bij het opzetten van de registratie.

Govert Meerkerk

mr. G.C. (Govert) Meerkerk
Belastingadviseur
gmeerkerk@vanreefc.nl

M. (Marijn) de Jong LLB
Junior belastingadviseur
mdjong@vanreefc.nl

Meer nieuwsitems