15 juli 2019

Wet Arbeidsmarkt in Balans (WAB) en nieuwe ketenregeling

De Wet Arbeidsmarkt in Balans (WAB) heeft ook gevolgen voor de ketenregeling bij tijdelijke arbeidscontracten. De huidige maximumtermijn van twee jaar wordt weer drie jaar. Hoe kunt u hier nu al op inspelen?

Ketenregeling

De ketenregeling is een wettelijke regeling waarin wordt bepaald hoeveel tijdelijke arbeidsovereenkomsten een werkgever mag aangaan met een werknemer, waarna er een contract voor onbepaalde tijd ontstaat.

Wat wijzigt er?

Op dit moment ontstaat er na maximaal drie contracten voor bepaalde tijd in een periode van twee jaar een arbeidsovereenkomst voor onbepaalde tijd. Per 1 januari 2020 wijzigt dit. Dan ontstaat er na drie contracten voor bepaalde tijd in een periode van drie jaar een arbeidsovereenkomst voor onbepaalde tijd.

Geen overgangsregeling

Bij de inwerkingtreding van de nieuwe wet is geen overgangsrecht geregeld. Dat houdt dus in dat er minder snel een arbeidsovereenkomst voor onbepaalde tijd ontstaat. Dit is het geval als u een tweede of derde contract sluit dat eindigt na 1 januari 2020, mits de totale duur korter is dan drie jaar. U kunt dus langer contracten voor bepaalde tijd geven.

Hoge en lage WW-premie

De WW-premie speelt hierin ook een rol. Per 1 januari 2020 draagt u voor werknemers met een contract voor bepaalde tijd een hoge WW-premie af. Voor werknemers met een contract voor onbepaalde tijd en een vaste arbeidsduur betaalt u een lage WW-premie. De hoge WW-premie is 5% hoger dan de lage WW-premie.

Contract voor onbepaalde tijd

Een snelle rekensom leert dat u bij een bruto maandsalaris van € 3.000 op jaarbasis € 1.800 meer aan WW-premie kwijt bent. Dit verschil in WW-premie kan voor u reden zijnom uw medewerker eerder een contract voor onbepaalde tijd te geven.

Transitievergoeding

Een ander aspect dat een rol speelt in uw afwegingen om een bepaald contract te geven is de transitievergoeding. Wanneer het dienstverband korter duurt dan 24 maanden en eindigt voor 1 januari 2020, dan bent u geen transitievergoeding verschuldigd. Wanneer het dienstverband echter eindigt op of na 1 januari 2020 dan bent u transitievergoeding verschuldigd over de totale duur van het dienstverband. Heeft u een dergelijk geval, neemt u dan contact met ons op om samen tot de beste oplossing te komen.

M. (Rien) van Koeveringe RPP

M. (Rien) van Koeveringe RPP
sr. HR-Consultant
rvkoeveringe@vanreehrc.nl
0342-400200

Meer nieuwsitems