18 september 2019

Na 24 maanden een vast contract

De wet arbeidsmarkt in balans (WAB) brengt per 2020 wijzigingen aan in de regels voor flexwerk en het ontslagrecht. Een belangrijke is een wijziging in de ketenregeling. In deze wet is opgenomen dat werknemers weer na 36 maanden recht hebben op een arbeidsovereenkomst voor onbepaalde tijd. Dit was 24 maanden. Er is hier sprake van driekwart dwingend recht. Dit betekent dat er in de cao van afgeweken mag worden. In de cao Motor- en tweewielervoertuigen is opgenomen dat werknemers na 24 maanden recht hebben op een arbeidsovereenkomst voor onbepaalde tijd. Het is goed om dit te onthouden bij het afsluiten van arbeidsovereenkomsten zodat u niet onbedoeld “vast” zit aan een werknemer.

Oproepkrachten een vast contract

Daarnaast gaat er een wijziging gelden voor de inzet van oproepkrachten. Een werkgever moet straks de oproepkracht jaarlijks in de 13e maand een aanbod doen voor een vaste arbeidsomvang die ten minste gelijk is aan het gemiddelde aantal gewerkte uren van de voorafgaande 12 maanden. Doet de werkgever dit aanbod niet, dan heeft de oproepkracht alsnog recht op loon over de gemiddelde arbeidsomvang. Dit zal dus ook gelden voor werknemers die op oproepbasis auto’s wassen of auto’s wegbrengen.

Meer transitievergoedingen

Op dit moment hebben werknemers recht op een transitievergoeding als zij twee jaar of langer in dienst zijn en de werkgever de arbeidsovereenkomst wil beëindigen. Met ingang van 2020 hebben alle werknemers recht op een transitievergoeding als de werkgever de arbeidsovereenkomst eindigt.

 

Meer nieuwsitems