Regelmatig begeleiden wij ondernemers en praktijkhouders met een financieringsaanvraag; of het nu gaat om bijvoorbeeld de financiering van een motortankschip of een overname van een centrum voor fysiotherapie.  Hierbij gebruiken wij het door onszelf ontwikkelde analysepakket waarmee wij ook ondernemingen en praktijken waarderen. Door de toekomstige geldstromen en werkkapitaalbehoefte in beeld te brengen is goed inzichtelijk welke aflossingscapaciteit er in de onderneming beschikbaar is. Door met een worst case tot best case scenario te werken blijkt ook de stressbestendigheid van de onderneming. Vanuit financiële instellingen krijgen wij vaak het signaal dat zij met onze input vrij snel een goed beeld hebben van de financierbaarheid. Door onze aanpak zijn (on)mogelijkheden en knelpunten in de toekomstige geldstroom vooraf in beeld, zodat vragen vanuit de bank daarover worden voorkomen en vrij snel een financieringsvoorstel kan worden ontvangen.

Crowdfunding

Niet altijd kan een traditionele bankfinanciering worden verkregen. Er zijn echter sinds enkele jaren veel meer mogelijkheden om geld aan te trekken via de diverse crowdfunding organisaties. Ook dan helpt onze aanpak waarbij wij vooraf een doorrekening maken omdat ook bij crowdfunding organisaties een helder inzicht in de toekomstige geldstromen van belang is.

Bbz-financiering

Soms komt een onderneming in zwaar weer. De risico`s voor zo’n onderneming zijn dan zo hoog dat een bankfinanciering of een crowdfunding niet mogelijk zijn. Wij hebben in een aantal situaties met succes een Bbz-financiering kunnen realiseren. Dit is een op de bijstandswetgeving gebaseerde financiering van maximaal ca. € 196.000, af te lossen in maximaal 10 jaar. Zo’n lening wordt aangevraagd bij de gemeente waarin de ondernemer woonachtig is. Bij deze aanvraag dient een ondernemingsplan te worden overlegd. Dit plan wordt door een door de gemeente aan te wijzen deskundige van een haalbaarheidsadvies voorzien.

Bij een positief advies kan de gemeente zo’n lening verstrekken. Een Bbz-lening wordt aan een ondernemer in privé verstrekt en de ondernemer is ook privé aansprakelijk voor de lening, ook als de onderneming vanuit een BV wordt gedreven. In dat geval leent de ondernemer deze in privé ontvangen lening door aan zijn BV. Door zo’n lening te verstrekken voorkomt de gemeente mogelijk verlies van werkgelegenheid in de gemeente.

Heeft u een financiering nodig voor uw onderneming? Wij rekenen de mogelijkheden graag door en helpen u graag bij het overleg met uw financiers!

BRANCHES

Onze specialisten

 • drs. K.H. (Klaas) Hille RA

  Vestigingsdirecteur

 • Arjen Hoogenboom

  A. (Arjen) Hoogenboom AA

  Directeur/partner

 • Arwin Kraaij

  drs. A.H.J. (Arwin) Kraaij RA

  Directeur/partner

 • W. (Wouter) Bunt AA

  Accountant medewerker

 • J.H. (Johan) Arends LLM AA RB

  Directeur/partner