De (meerjaren)begroting is een wezenlijk instrument om uw huishouding te sturen. Het toenemen van de verantwoordelijkheden van het bestuur en de toegenomen onzekerheden, maken het belang van een adequate meerjarenbegroting alleen maar groter. Een begroting is geen op zichzelf staand instrument, maar dient gerelateerd te zijn aan uw strategie en (meerjaren)beleidsplannen. Door een duidelijke koppeling tussen strategie en meerjarenbegroting ontwikkelt u een beleidsrijke begroting. De financiële vertaling van uw beleid wordt op deze wijze zichtbaar.

Om een goede (meerjaren)begroting op te kunnen stellen, zult u onder andere de volgende meerjarenverwachtingen op moeten stellen: investeringen, onderhoud, personeelsplanning en liquiditeit. Voor de gebruikers van de meerjarenbegroting is het van belang om inzicht te krijgen in de gehanteerde uitgangspunten en de risico’s die hiermee samenhangen. Het uitwerken van verschillende scenario’s kan toegevoegde waarde hebben.

De specialisten van Van Ree Accountants ondersteunen u graag bij dit proces. Dit kan gaan om een second opinion over de inhoud of de vorm van de begroting. Ook kunnen wij u ondersteunen bij het opstellen van de meerjarenbegroting.

BRANCHES

Onze specialisten

 • J. (Jaap) Goossen MSc RA

  Directeur/partner

 • mr. drs. G.J. (Gerlof) de Jong RA

  Directeur/partner/ Corporate Governance Adviseur

 • drs. L.M.W. (Leon) van der Vliet RA

  drs. L.M.W. (Leon) van der Vliet RA

  Directeur/Accountant

 • A. (Arjen) van der Plas MSc RA

  Directeur/partner

 • R. (Rutger) van der Weerd RA MSc

  R. (Rutger) van der Weerd MSc RA

  Directeur/partner