19 mei 2020

Corona-verliezen nu al in de aangifte 2019 verrekenen?

Zeer waarschijnlijk heeft uw bedrijf de aangifte vennootschapsbelasting 2019 nog niet ingediend. En dat is maar goed ook! Want een belangrijke vraag is: kan er op de balans van 2019 nog een “fiscale coronareserve” (hierna: coronareserve) worden gevormd?

Aankondiging van de coronareserve

Op 24 april 2020 heeft de Staatssecretaris van Financiën een brief verzonden naar de Tweede Kamer. Deze brief bevat aanvullende maatregelen in verband met de coronacrisis.  De mogelijkheid van een coronareserve is daarbij één van de maatregelen.

De fiscale coronareserve

Normaal gesproken wordt een verlies verrekend met de winst van het voorgaande jaar (carry-back). Stel dat uw BV in 2019 een forse winst heeft behaald. Over deze winst is vennootschapsbelasting verschuldigd. Stel dat u vervolgens in 2020 een verlies verwacht door de coronacrisis. In dat geval kunt u pas bij de aangifte over 2020 actie ondernemen. Immers bestaat dan de mogelijkheid om het (volledige) verlies compenseren met de winst over 2019. De aangifte kunt u echter pas begin 2021 indienen. Bovendien moet voor verliesverrekening ook nog eens de aanslag over 2019 definitief zijn vastgesteld.

De Staatssecretaris wil niet dat er nu belasting betaald moet worden terwijl er in 2020 een verlies ontstaat door de coronacrisis. Immers, uw BV kan haar liquiditeiten op dit moment wel beter gebruiken. Daarom mag u al in de aangifte vennootschapsbelasting 2019 rekening houden met de eventuele verliezen over 2020. Dit kan door middel van de vorming van de coronareserve.

De coronareserve bedraagt maximaal de fiscale winst over 2019. Daarnaast mag de coronareserve niet hoger zijn dan het te verwachten verlies door de coronacrisis. Nadrukkelijk is de coronareserve alleen opengesteld binnen de vennootschapsbelasting. Het is nog even afwachten of deze mogelijkheid ook geboden gaat worden voor de ondernemers die hun winst aangeven in de inkomstenbelasting.

Beleidsbesluit

Om een coronareserve te kunnen vormen is een wetswijziging nodig. Deze wetswijziging wordt momenteel voorbereid. Vooruitlopend op het wetsvoorstel zal de Staatssecretaris een beleidsbesluit publiceren. Daarin zal hij de voorwaarden schetsten voor de fiscale coronareserve.

Op het moment dat dit artikel geschreven werd, was het nadere beleidsbesluit nog niet gepubliceerd. Daarom: houd  onze website in de gaten. Zodra de voorwaarden bekend zijn, kunt u deze vinden op https://www.vanreeaccountants.nl/branche/coronavirus-mkb/. Wacht daarom nog even met het indienen van uw aangifte vennootschapsbelasting 2019.

Belastingrente

Het later indienen van de aangifte heeft gevolgen voor de belastingrente. Echter, de Belastingdienst heeft – om de gevolgen van de coronacrisis te verzachten – de belastingrente tijdelijk verlaagd naar 0,01%. Tot 1 juni 2020 bedroeg de belastingrente 8%. Door deze lage belastingrente zijn de financiële gevolgen van het later indienen van de aangifte beperkt. Wilt u echter ook de belastingrente van 0,01% voorkomen? Vraag dan voor 1 juli 2020 een voorlopige aanslag 2019 aan.

Uw VPB-aangifte 2019 is inmiddels al ingediend, wat nu?!

Maar stel dat de aangifte vennootschapsbelasting 2019 al wel is ingediend. Wat zijn dan nog de mogelijkheden? Zolang de aangifte 2019 nog niet “bekroond” is met een definitieve aanslag kunt u sowieso nog een nieuwe aangifte indienen. Deze nieuwe aangifte “overschrijft” de eerder ingediende aangifte. Als er wel een definitieve aanslag is opgelegd moet u binnen 6 weken (na datum dagtekening) pro-forma bezwaar maken. Hierdoor krijgt u voldoende tijd om alsnog een coronareserve in de aangifte op te nemen. Vraag uw adviseur naar de mogelijkheden.

Advies

In deze tijd waarbij de fiscale besluiten en fiscale aankondigingen in een snel tempo elkaar opvolgen is het juist van belang om niet “te snel te willen zijn”. Immers bestaat het gevaar dat u ingehaald wordt door de actualiteit. Raadpleeg daarom in ieder geval uw fiscaal adviseur voordat u uw aangifte over 2019 indient.