7 april 2020

Het oog van een orkaan weet je achteraf. Autobedrijven weten ondertussen wat storm is. Steeds lijkt het oog van de orkaan voor de automotive-sector bereikt. In juli 2019 voorspelden wij in een interview met Automotive Management dat er door de storm takken zouden breken. De “sector-boom” zou echter sterker worden. Kan de sector deze storm verder aan?

Crisis

Ja, de automotive-sector kan ook deze storm aan! In de afgelopen weken heb ik veel contact gehad met ondernemers uit de autobranche. De eerste week verslagenheid, daarna strijdlust. Bereidheid om samen te werken, te overleven. Mooie initiatieven ontstaan. Virtuele rondleidingen in de showroom. Besprekingen via Facetime. Strijdplannen worden gesmeed. Er wordt weer gedacht en gewerkt aan de tijd na dit corona-virus. De beste ideeën en bedrijven ontstaan in crises!

Nee, niet iedereen gaat het overleven. Bij veel autobedrijven was al sprake van onderliggend lijden. Wegvallende omzet, opgezegde dealercontracten, etc. Dan zijn vaak de noodmaatregelen van de overheid niet genoeg. Slecht nieuwsgesprekken zijn nodig.

Noodmaatregelen

Ja, de noodmaatregelen van de overheid kunnen helpen:

De NOW pakt als maatregel voor autobedrijven ten opzichte van andere sectoren over het algemeen niet slecht uit. Beter dan de voormalige maatregel “WTV: werktijdverkorting”. Pas de NOW wel goed toe en reken je niet te rijk! Let op de bepalingen: op ontslag staat vervolgens een boete; de meetperiode is van groot belang; de concernregeling moet worden toegepast. Op onze website staat alle informatie over de NOW op een rij.

Perspectief

Ik ben er van overtuigd dat de sector ook dit virus te boven komt. Maak gebruik van de mogelijkheden. Houdt rekening met onderliggend lijden. Neem contact met ons op als hulp gewenst is.
In onze nieuwsbrief deel ik samen met mijn collega’s Johan de Bruin en Jolien van der Kuur kennis en informatie die gericht is op uw branche.

Het ga jullie goed!
Johan Berkouwer
Branchespecialist Automotive
jberkouwer@vanreeacc.nl

Meer nieuwsitems