9 januari 2024

De toekomst van de bedrijfsopvolgingsregeling in de schenk- en erfbelasting en de doorschuifregeling in de inkomstenbelasting houden de gemoederen al langere tijd bezig. Het zijn regelingen waarbij het familiebedrijf op een fiscaalvriendelijke manier aan de volgende generatie kan worden overgedragen.  In eerdere berichten hebben wij u over de aanstaande wijzigingen geïnformeerd. Dit was naar aanleiding van het ‘Wetsvoorstel aanpassing fiscale bedrijfsopvolgingsfaciliteiten 2024’ bij het Belastingplan 2024.

Op 19 december 2023 heeft de Eerste Kamer dit wetsvoorstel aangenomen. Hoewel het kabinet de bedrijfsopvolgingsregeling en de doorschuifregeling wil behouden, betekenen de aanpassingen dat per 1 januari 2024 een versobering. Daarnaast stelt het huidige demissionaire kabinet nog verdere aanscherpingen in deze regelingen voor.

Vastgoedondernemingen

Een voorbeeld: in het recente verleden was het mogelijk om vastgoedondernemingen fiscaalvriendelijk over te dragen. Wel gaf dit nogal eens discussie met de inspecteur van de Belastingdienst. Vanaf 1 januari 2024 is de toepassing van bedrijfsopvolgingsregelingen voor vastgoedondernemingen niet langer mogelijk.

Waar gaat het heen?

Afhankelijk van de keuzes van het nieuwe kabinet, is het niet uit te sluiten dat de nieuw te vormen regering nog verdere aanpassingen aanbrengt in de bedrijfsopvolgingsregelingen. Verschillende politieke partijen hadden hierover in hun verkiezingsprogramma’s namelijk iets opgenomen. Wel is het zo dat drie van de vier partijen die tot een nieuw kabinet proberen te komen, het nut en de noodzaak van de bedrijfsopvolgingsregelingen voor het familiebedrijf op grote waarde schatten. VVD, NSC en BBB hebben in hun verkiezingsprogramma staan dat zij de bedrijfsopvolgingsregelingen voor het familiebedrijf willen behouden.

Advies en begeleiding

De toepassing van de bedrijfsopvolgings- en doorschuifregeling in een bedrijfsopvolgingstraject zijn ingewikkelde fiscaaltechnische regelingen. Maar bij het juist toepassen hiervan zijn het wel regelingen die voor u het verschil kunnen maken bij een bedrijfsoverdracht. Een bedrijfsopvolgingstraject vraagt een zorgvuldige aanpak en planning. Voorop gesteld: bij een overdracht van het familiebedrijf is de fiscaliteit niet leidend, maar bedoeld om u te ondersteunen bij het maken van keuzes. Vanwege de onzekerheid over de toekomstige regelingen is ons advies om een keuze voor bedrijfsopvolging niet onnodig uit te stellen. Vanzelfsprekend zijn wij graag bereid u hierin te adviseren en te begeleiden. Neem gerust contact met ons op.

Meer nieuwsitems