12 juli 2022

Volgens het SRA rapport Branches in Zicht is de winstgevendheid in het MKB ten opzichte van het voorgaande jaar flink opgelopen. Dat is mooi. Daarmee hebben ondernemers de buffers weer kunnen aanvullen. Al is het wel zo dat het beeld divers is over de verschillende sectoren en zeker ook als er gekeken wordt naar individuele bedrijven. Een gemiddelde is leuk, maar het zijn de eigen cijfers die echt van belang zijn. Daar moet u uiteindelijk de boodschappen van betalen!

In de voorjaarsnota van het kabinet informeert zij het parlement over de stand van zaken met betrekking tot de financiën en de financiële gevolgen. Er komen nogal wat extra uitgaven waarvoor dekking gevonden moet worden. Een kleine selectie uit de aangekondigde fiscale maatregelen leert dat ook ondernemers serieus moeten gaan mee betalen.

  • Verlaging van de schijfgrenzen waardoor er per saldo meer vennootschapsbelasting betaald gaat worden
  • Het belastingtarief in box II wordt verhoogd
  • Afschaffing fiscale oudedagsreserve waardoor er minder belasting doorgeschoven kan worden naar de toekomst
  • Verhoging van de overdrachtsbelasting naar 10,1%

Daarnaast is er nog steeds een wetvoorstel ‘excessief lenen bij uw eigen bv’ dat ook invloed kan hebben op uw situatie. Enerzijds zijn dat zaken die u overkomen en waar u geen invloed op heeft. En daar moet u vooral niet teveel energie in steken. Anderzijds kan er wel naar een optimale situatie toegewerkt worden qua structuur. Door tijdig hiermee bezig te zijn, zijn er mogelijkheden om te besparen. Ook op dit vlak is het daarom van belang om vooruit te denken.

Wilt u hier eens over sparren? Neem gerust contact met ons op.

Meer nieuwsitems