5 juli 2022

Uw non-profitorganisatie fiscaal ‘in control’?

In de praktijk zien we hoe non-profitorganisaties te maken krijgen met de fiscus. Hoe risico’s over het hoofd worden gezien. En hoe kansen blijven liggen. Begrijpelijk, want het is voor een non-profitorganisatie geen dagelijkse kost. Maar wel voor ons. Wij bieden naast advies op het gebied van accountancy ook advies over belastingzaken. Als adviseurs van Van Ree Accountants en Van Ree Finance Consultants zijn wij gespecialiseerd in de non-profitsector. Samen ondersteunen wij u graag!

Maakt u winst, of juist niet? Werkt u met vrijwilligers? Of met ZZP’ers? Zijn de vrijstellingen in beeld? Deze en andere vragen hebben fiscale gevolgen. Oftewel: is uw organisatie fiscaal ‘in control’?

Drie soorten belasting

Wij informeren u in de vorm van een drieluik. Achtereenvolgens informeren wij u over:

  1. Loonbelasting (21 juni 2022)
  2. Vennootschapsbelasting (28 juni 2022)
  3. Omzetbelasting (5 juli 2022)

Deel 3 Omzetbelasting

Een non-profitorganisatie heeft mogelijk te maken met omzetbelasting. Wij gaan specifiek in op drie deelgebieden die in de praktijk vaak voorkomen.

Inhuur zzp’ers

Ook non-profitorganisaties maken regelmatig gebruik van zzp’ers. De flexibiliteit is daarbij een groot voordeel. Bij non-profitorganisaties is veel onduidelijkheid over het toepassen van btw in het geval van inhuur van zzp’ers. Of u btw in rekening moet brengen hangt af van:

  • de aard van de werkzaamheden en
  • de rechtsbetrekking tussen de partijen.

Voor veel zzp’ers kan dit een aanzienlijk risico vormen. De werkzaamheden van zzp’ers die voldoen aan de voorwaarden, zijn vrijgesteld van btw. Echter, dan is wel een goede toetsing aan de voorwaarden nodig. Heel vaak komt men na onderzoek helemaal niet toe aan een btw-vrijstelling en is btw verschuldigd over de inhuur van een zzp’er. Voor de non-profitorganisatie zou de btw kostprijsverhogend werken. Beide partijen willen de btw-druk het liefst voorkomen. Niemand wil echter een groot risico lopen op vervelende naheffingen. Bent u zich al bewust van dit risico?

Maakt u met regelmaat gebruik van zzp’ers? En weet u niet zeker of de btw op dit moment wel goed wordt toegepast? Het is belangrijk na te gaan of btw van toepassing is. Als in de overeenkomst de werkzaamheden goed staan omschreven en op grond van de overeenkomst aan alle voorwaarden wordt voldaan voor de toepassing van een btw-vrijstelling, staat u veel sterker in de discussie met de Belastingdienst. Wij kunnen de overeenkomst voor u beoordelen.

 

Uitleen personeel

In de praktijk zien wij vaak dat non-profitorganisaties onderling personeel uitlenen. Ook wel detacheren of ter beschikking stellen van personeel genoemd. De vraag komt op of daarbij btw in rekening gebracht moet worden. Als u personeel uitleent aan een andere organisatie is in beginsel sprake van een met btw belaste prestatie. Dat geldt ook voor het doorbelasten van kosten. Bijvoorbeeld als gezamenlijk met een andere non-profitorganisatie gebruik wordt gemaakt van diensten of goederen. Soms kan onder specifieke voorwaarden toch een btw-vrijstelling worden toegepast. Wij zien dat in de praktijk hier veel fouten mee gemaakt worden. Begrijpelijk! Het juist toepassen van btw-vrijstellingen is niet eenvoudig.

Er zijn mogelijkheden om de btw-heffing te voorkomen bij doorbelasting van kosten. Mogelijk kunt u bij samenwerking tussen gelieerde stichtingen of verenigingen een fiscale eenheid voor de btw vormen. Mogelijk kunt u een ‘overeenkomst kosten voor gemene rekening’ opstellen. Dit vraagt om een zorgvuldige afstemming vooraf. Want er gelden strikte voorwaarden. Voor de vorming van een fiscale eenheid dient bijvoorbeeld sprake te zijn van voldoende financiële, economische en organisatorische verwevenheid. De inhoud van statuten speelt hierbij ook een belangrijke rol. Voor het toepassen van een ‘overeenkomst kosten voor gemene rekening’ geldt bijvoorbeeld als voorwaarde dat vooraf een goede vaststaande verdeelsleutel van de kosten bepaald moet worden én dat sprake is van een schriftelijke overeenkomst.

Pro rata-regeling

Levert uw non-profitorganisatie zowel met btw belaste prestaties als vrijgestelde prestaties? De aftrek van voorbelasting van btw is dan voor een deel mogelijk. Het is begrijpelijk als u onbekend bent met de berekening. Ons advies: laat geen aftrek van btw onbenut! Indien voor de prestaties een btw-vrijstelling geldt, is de btw op de kosten van de non-profitorganisatie niet aftrekbaar. Maar er kan ook sprake zijn van met btw belaste prestaties. Bijvoorbeeld de uitleen van personeel zoals hiervoor is beschreven. In dat geval kunt u de btw op de toerekenbare kosten geheel in aftrek brengen. Het is dan raadzaam om goed na te gaan wat de toerekenbare kosten zijn. In het geval van uitleen van personeel is bijna nooit sprake van toerekenbare kosten waar btw op rust. Aan aftrek van btw komt u dan dus vaak niet toe.

De aftrek van de btw is ook mogelijk op algemene kosten. Dat gaat om kosten die zowel gemaakt zijn voor de belaste prestaties als voor de vrijgestelde prestaties. Daarvoor dient een pro rata berekening gemaakt te worden om te bepalen welk deel van de btw u in aftrek kunt brengen.

Zomaar wat voorbeelden waar u wellicht tegenaan loopt. Laat u niet achteraf verrassen, maar zorg dat u ‘in control’ bent. Wij helpen u daar graag bij.

Heeft u vragen? Onze adviseurs staan voor u klaar.  Neem gerust contact met ons op.
Onze 7 vestigingen zijn ook telefonisch bereikbaar: 0343-415940. 

mr. A.A. (Arjan) van der Bok RB MB MFP
Fiscaal directeur | Belastingadviseur
avdbok@vanreefc.nl

Carlo van Egdom

J.K.J. (Carlo) van Egdom MSc RA
Accountant-Medewerker
cvegdom@vanreeacc.nl

 

Meer nieuwsitems