9 juni 2021

Procesverbetering praktijkhouders

In deze tijd waarin het Corona-virus een wereldwijde crisis veroorzaakt, zagen wij naast alle negatieve ontwikkelingen ook positieve effecten ontstaan. Met creativiteit als drijvende factor! Zo hebben diverse praktijkhouders de tijd genomen om processen te verbeteren en te optimaliseren. Vanuit onze gesprekken hebben wij de praktijkhouders hierin bijgestaan. Ook onze informatievoorziening over steunmaatregelen is hierop ingericht. Enkele belangrijke zaken delen wij met u.

Visie en missie van uw praktijk

Om optimalisatie goed te kunnen doen, is het van belang om zaken richting de toekomst helder te hebben. Begin daarom bij de basis; een heldere visie en missie. Waarmee onderscheidt u zich? En wat is uw unieke kracht? Vervolgens is het relevant om duidelijk te hebben welke dienstverlening u wilt aanpassen of uitbreiden. Aan iedere vorm van dienstverlening zijn processen gekoppeld.

Het team in uw praktijk

Een cruciaal onderdeel in procesoptimalisatie bent uzelf met uw team. De crisis heeft ongetwijfeld impact gehad op het team en dit brengt lessen met zich mee. Een betrokken en goed op elkaar ingespeeld team blijft van belang.

Kengetallen voor medici

Wij zetten onze expertise graag in voor uw praktijk. Wat zijn de financiële kengetallen waar u in de toekomst op gaat sturen? Evaluatie van het verleden geeft sturing voor de toekomst. Of het nu gaat om tandarts, huisarts of fysiotherapeut: medische praktijken moeten aan steeds meer knoppen draaien. Maar op welke stand staan de knoppen en op welke stand moeten deze in de toekomst staan?

Het meest cruciale voor de praktijkhouder is de informatie over de patiënt. Het draait om de patiënt, de zorgverlening en dossiervorming. Een ondernemende praktijkhouder wil daarnaast meer informatie. En zelfs een compleet inzicht in de praktijk. Dat is belangrijk, om zo min mogelijk zorggelden mis te lopen en om uw processen goed te laten verlopen.

Goede informatievoorziening over uw praktijk is hierbij noodzakelijk. Dus de beschikking over de volledige, juiste financiële informatie op het juiste moment is hierbij cruciaal.

Inzicht in de financiën van uw praktijk

Wij helpen u inzicht te krijgen in uw financiële praktijk. Hiervoor kan gebruik gemaakt worden van dashboards; dit zijn digitale overzichtspagina’s. Middels een visuele weergave van uw cijfers krijgt u duidelijke en overzichtelijke informatie. Zo heeft u doorlopend toegang tot actuele gegevens, dus “realtime inzicht”. Of zoals wij het noemen, “Reealtime inzicht”. Als onderdeel van onze dienstverlening stellen wij ons dashboard graag voor u beschikbaar.

Omdat uw tijd kostbaar is, zijn snelheid en eenvoud belangrijk. Met ons Reealtime dashboard wordt uw managementinformatie volledig automatisch gegenereerd. Onze visie erachter is: “We doen het snel, simpel en samen”:

  • Snel
    Overzichtelijke managementrapportages en visueel weergegeven dashboards. Met slechts één klik op de knop vraagt u de achterliggende details op.
  • Simpel
    Eenvoudige implementatie en gebruiksgemak. Altijd en overal toegankelijk.
  • Samen
    Wij als accountant, de praktijkhouder en praktijkmanager delen rapportages. Zo vullen we elkaar aan. U kunt begrotingen maken, presentaties aanpassen en vergelijken met actuele prestaties.

Door gebruik te maken van ons dashboard kunt u met de informatie van vandaag sturen richting de toekomst. Want inzicht hebben is een essentieel onderdeel van een efficiënt vooruitgangsproces. Voor tandarts, huisarts en fysiotherapeut geldt hetzelfde: “Goede patiëntenzorg kan niet zonder goede financiële zorg”.

Advies voor uw praktijk

Steeds blijkt, dat er heel wat zaken de nodige aandacht vergen om voldoende te blijven presteren. Naast inzicht in financiën ook mogelijke samenwerkingsvormen, online zichtbaarheid en fiscale ontwikkelingen. Wij denken hierover graag met u mee! Neem gerust contact op voor meer informatie. Een vrijblijvende demo hoort natuurlijk ook tot de mogelijkheden.

W. (Wouter) Bunt AA
Relatiebeheerder
wbunt@vanreeacc.nl

 

Meer nieuwsitems