8 juni 2020

Particulieren komen per 4 juni 2020 in aanmerking voor subsidie vanwege aanschaf van een elektrische auto. Daarmee is de enige tijd geleden aangekondigde regeling definitief geworden. Tot nu toe waren het vooral zakelijke rijders die voor elektrisch kozen. Het kabinet heeft hiermee een nieuwe regeling getroffen om schoon vervoer te stimuleren en voor een bredere groep toegankelijker te maken.

Subsidie

Het betreft hier geen specifieke ‘corona-regeling’. Maar het is voor zowel particuliere kopers als voor de branche een goed moment. De verkoop van nieuwe auto’s wordt hard geraakt als gevolg van de corona-crisis. Voor alle elektrische auto’s die particulieren vanaf 4 juni 2020 kopen of leasen is onder voorwaarden een aankoopsubsidie mogelijk. Bij autolease door een particulier wijken de voorwaarden iets af. Dit hangt ervan of het een lease- of koopovereenkomst is. De regeling geldt voor zowel nieuwe als gebruikte auto’s. Aanvraag is mogelijk bij de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO) met DigiD. Voor nieuwe auto’s gaat het om een subsidie van € 4.000. Voor gebruikte auto’s gaat het om € 2.000. Het plan is om de subsidie voor nieuwe auto’s vanaf 2022 af te bouwen naar uiteindelijk € 2.550 in 2025. Voor gebruikte auto’s blijft de subsidie tot 2024 gelijk. De details van de regeling zijn te vinden in de Staatscourant.

Voorwaarden

Om in aanmerking te komen voor de subsidie zijn diverse voorwaarden gesteld. De belangrijkste zijn:

 1. De volledig elektrische personenauto heeft een actieradius van minimaal 120 kilometer.
 2. De catalogusprijs (oorspronkelijke nieuwprijs) van de elektrische personenauto was op de datum van eerste toelating (bij gebruikt) / ondertekening koopovereenkomst (bij nieuw) niet lager dan € 12.000 en niet hoger dan € 45.000.
 3. Voor de aankoop van de elektrische personenauto heeft u een schriftelijke koopovereenkomst gesloten.
 4. De koopovereenkomst is gesloten op of na 4 juni 2020 en staat op naam van de particulier die de subsidie aanvraagt en ontvangt.
 5. De personenauto (kentekenregistratie) en de koopovereenkomst staan op naam van de subsidieaanvrager.
 6. U heeft een geldig woonadres in Nederland.
 7. De subsidieaanvraag is ingediend binnen 60 dagen na het ondertekenen van de koopovereenkomst.
 8. De gekochte auto blijft minimaal drie jaar en de geleasde auto minimaal vier jaar op naam van subsidieontvanger.

Aanvullend geldt voor gebruikte elektrische auto’s

 1. De auto moet als elektrische personenauto zijn geproduceerd. Deze mag niet omgebouwd zijn tot elektrische auto.
 2. De gebruikte elektrische personenauto heeft niet eerder op naam van de subsidieaanvrager gestaan of van een persoon die hetzelfde woonadres heeft.
 3. De auto moet bij een (RDW) erkend autobedrijf worden aangeschaft, verkoop tussen particulieren voldoet niet.

Autolijst

De RVO publiceerde welke auto’s voldoen aan de gestelde eisen. Deze lijst vindt u op de site van het RVO.

Fiscale voordelen

Naast deze aankoopsubsidie worden volledig elektrische auto’s reeds fiscaal bevoordeeld door een vrijstelling van BPM en motorrijtuigenbelasting. Voor zakelijke rijders is er daarnaast sprake van een gunstige bijtelling: 8% in 2020 over de eerste € 45.000. Zakelijke investeerders kunnen in aanmerking komen voor milieu-investeringsaftrek. Deze is 13,5% over maximaal € 40.000.

Meer nieuwsitems