13 februari 2024

Vanaf een bepaalde omvang van uw bedrijf is een accountantscontrole van uw jaarrekeningen door onze overheid bij wet verplicht gesteld. Het is dus geen vrijblijvende keuze! Onze ervaring is dat veel ondernemers, maar ook hun boekhouder of accountant, dit echter onvoldoende weten. Wanneer is controle van uw jaarrekening verplicht?

Waarom een accountantscontrole uitvoeren?

Een accountantscontrole gaat verder dan de standaard werkzaamheden om een jaarrekening te maken. Door middel van de accountantscontrole wordt aangegeven dat de cijfers in de jaarrekening ook daadwerkelijk kloppen (het getrouwe beeld). Om dit te kunnen stellen dient de accountant bijvoorbeeld de processen in uw bedrijf te controleren. Het oordeel van de accountant komt naar voren in een controleverklaring. Deze controleverklaring geeft meer zekerheid dat de cijfers het getrouwe beeld geven dan bij alleen het opstellen van jaarrekening (samenstellingsverklaring).

Deze zekerheid is van belang voor aandeelhouders, financiers, leveranciers, kredietverzekeraars en andere belanghebbenden.

Wanneer geldt controleplicht van uw jaarrekening?

Deze accountantscontrole moet uitgevoerd worden bij ondernemingen die 2 jaar op rij voldoen aan 2 van de volgende 3 kenmerken (groottecriteria):

  • Omzet meer dan € 15 miljoen;
  • Balanstotaal meer dan € 7,5 miljoen;
  • Aantal medewerkers meer dan 50 (fte).

Hierbij dient u de cijfers van ondernemingen die met elkaar een groep vormen bij elkaar op te tellen (consolideren).

Het is voor u van belang om dit tijdig te onderkennen. Om te voldoen aan de wetgeving, maar ook om u bedrijf klaar te maken voor een accountantscontrole! Wij helpen u graag verder, neem gerust contact met ons op.

Meer nieuwsitems