Accountantscontrole. Soms wilt u het, soms moet het. Bent u wettelijk verplicht uw jaarrekening te laten controleren? Van Ree Accountants is een accountantskantoor dat de vereiste WTA-vergunning heeft en graag de accountantscontrole voor u uitvoert. Daarbij ervaart u onze frisse kijk op cijfers. Met deze controle waarborgt u de betrouwbaarheid van uw financiële rapportage.

Accountantscontrole

Wij voeren de (wettelijke) accountantscontrole uit voor (middel)grote ondernemingen en non-profit instellingen. Van Ree Accountants garandeert  een controleaanpak die specifiek op uw onderneming of instelling is toegesneden. Een accountantscontrole die niet alleen leidt tot een controleverklaring, maar ook inzicht  geeft in uw bedrijfsprocessen, bedrijfsrisico’s en strategie.

Meer dan accountantscontrole

De accountantscontrole geeft meer inzicht in uw resultaten, uw financiële positie, uw administratieve organisatie en de beheersing van uw risico’s. Deze inzichten delen we graag met u. Ook laten we zien met welke ontwikkelingen in de wet- en regelgeving u rekening moet houden.

Pre-audit

U bent tevreden over u huidige controlerend accountant, maar het kan goed  zijn als een andere accountant meedenkt bij de inrichting van het dossier en de uit te voeren werkzaamheden. Wij helpen met het opstellen van de jaarrekening en het onderliggende dossier en zorgen er zo voor dat de controlerend accountant zo efficiënt en effectief mogelijk zijn controlewerkzaamheden kan verrichten.

Subsidiecontrole

Wij controleren niet alleen jaarrekeningen, maar verzorgen ook de controle van subsidieverklaringen. Wij hebben ruime ervaring met de controle van een groot aantal subsidieregelingen zoals Europese, ministeriële, provinciale en gemeentelijke subsidieregelingen. De controle voeren wij uit op basis van de voorwaarden volgens de subsidiebeschikking, het van toepassing zijnde controleprotocol en de eventuele algemene subsidieverordening.

BRANCHES

Onze specialisten

 • drs. K.H. (Klaas) Hille RA

  drs. K.H. (Klaas) Hille RA

  Directeur/partner

 • drs. A.H.J. (Arwin) Kraaij RA

  drs. A.H.J. (Arwin) Kraaij RA

  Directeur/partner

 • drs. J. (Jaap) Bergman RA

  drs. J. (Jaap) Bergman RA

  Directeur/partner

 • M.A. (Marien) Rozendaal RA

  M.A. (Marien) Rozendaal RA

  Directeur/partner

 • mr. drs. G.J. (Gerlof) de Jong RA

  mr. drs. G.J. (Gerlof) de Jong RA

  Directeur/partner

 • J. (Johan) Berkouwer RA MSc

  J. (Johan) Berkouwer RA MSc

  Directeur/partner