Accountantscontrole. Soms wilt u het, soms moet het. Bent u wettelijk verplicht uw jaarrekening te laten controleren? Wij hebben de vereiste WTA-vergunning en voeren de accountantscontrole graag voor u uit. Met deze controle waarborgt u de betrouwbaarheid van uw financiële rapportage.

Accountantscontrole

Wij voeren de (wettelijke) accountantscontrole uit voor (middel)grote ondernemingen en non-profit instellingen. Wij garanderen een controleaanpak die specifiek op uw onderneming of instelling is toegesneden. Een accountantscontrole die niet alleen leidt tot een controleverklaring, maar ook inzicht  geeft in uw bedrijfsprocessen, bedrijfsrisico’s en strategie.

Waarom een accountantscontrole uitvoeren?

Een accountantscontrole gaat verder dan de standaard werkzaamheden om een jaarrekening te maken. Door middel van de accountantscontrole wordt aangegeven dat de cijfers in de jaarrekening ook daadwerkelijk kloppen (het getrouwe beeld). Om dit te kunnen stellen dient de accountant bijvoorbeeld de processen in uw bedrijf te controleren. Het oordeel van de accountant komt naar voren in een controleverklaring. Deze controleverklaring geeft meer zekerheid dat de cijfers het getrouwe beeld geven dan bij alleen het opstellen van jaarrekening (samenstellingsverklaring).

Deze zekerheid is van belang voor aandeelhouders, financiers, leveranciers, kredietverzekeraars en andere belanghebbenden.

Wanneer bent u controleplichtig?

Vanaf een bepaalde omvang van uw bedrijf is een accountantscontrole van uw jaarrekeningen door onze overheid bij wet verplicht gesteld. Ook kan het voortvloeien uit de statuten en/of specifieke wetgeving. Het is dus niet altijd een vrijblijvende keuze! Onze ervaring bij nieuwe klanten is dat veel ondernemers, maar ook hun boekhouder of accountant, dit onvoldoende weten.

Deze accountantscontrole moet uitgevoerd worden bij ondernemingen die 2 jaar op rij voldoen aan 2 van de volgende 3 kenmerken (groottecriteria):

 • Omzet meer dan € 15 miljoen;
 • Balanstotaal meer dan € 7,5 miljoen;
 • Aantal medewerkers meer dan 50 (fte).

Hierbij dient u de cijfers van ondernemingen die met elkaar een groep vormen bij elkaar op te tellen (consolideren).

Het is voor u van belang om dit tijdig te onderkennen. Om te voldoen aan de wetgeving, maar ook om u bedrijf klaar te maken voor een accountantscontrole! Wij helpen u graag verder, neem gerust contact met ons op.

Meer dan accountantscontrole

De accountantscontrole geeft meer inzicht in uw resultaten, uw financiële positie, uw administratieve organisatie en de beheersing van uw risico’s. Deze inzichten delen we graag met u. Ook laten we zien met welke ontwikkelingen in de wet- en regelgeving u rekening moet houden.

Pre-audit

U bent tevreden over uw huidige controlerend accountant. Maar het kan goed  zijn als een andere accountant meedenkt bij de inrichting van het dossier en de uit te voeren werkzaamheden. Wij helpen met het opstellen van de jaarrekening en het onderliggende dossier. Zo zorgen we ervoor dat de controlerend accountant zo efficiënt en effectief mogelijk zijn controlewerkzaamheden kan verrichten.

Subsidiecontrole

Wij controleren niet alleen jaarrekeningen, maar verzorgen ook de controle van subsidieverklaringen. Wij hebben ruime ervaring met de controle van een groot aantal subsidieregelingen zoals Europese, ministeriële, provinciale en gemeentelijke subsidieregelingen. De controle voeren wij uit op basis van de voorwaarden volgens

 • de subsidiebeschikking,
 • het van toepassing zijnde controleprotocol en
 • de eventuele algemene subsidieverordening.

Ons advies

Mogelijk is de steeds veranderende wet- en regelgeving ingewikkeld voor uw. Voor ons is deze materie dagelijkse kost. Neem daarom gerust contact met ons op, wij helpen u graag.

BRANCHES

Onze specialisten

 • drs. K.H. (Klaas) Hille RA

  Vestigingsdirecteur

 • Arwin Kraaij

  drs. A.H.J. (Arwin) Kraaij RA

  Directeur/partner

 • drs. J. (Jaap) Bergman RA

  Directeur/partner

 • M.A. (Marien) Rozendaal RA

  Directeur/partner

 • mr. drs. G.J. (Gerlof) de Jong RA

  Directeur/partner/ Corporate Governance Adviseur

 • J. (Johan) Berkouwer MSc RA

  Directeur/partner

 • J. (Jaap) Goossen MSc RA

  Directeur/partner

 • Peter Heijkamp - Van Ree Accountants

  D.J.P. (Peter) Heijkamp MSc RA CISA

  Accountant/IT-auditor