De sociale zekerheid in Nederland is erg uitgebreid. Als u bijvoorbeeld een werknemer in dienst neemt die uit een uitkeringssituatie komt, wilt u graag weten wat dat voor u als werkgever betekent. Het is dan fijn om te weten dat u daarvoor terecht kunt bij de specialisten van Van Ree HR Consultants.

Waar moet u aan denken als het om sociale verzekeringen gaat? Denkt u aan onderwerpen als:
• het loonkostenvoordeel (LKV)
• de no-riskpolis
• controle van de beschikking Werkhervattingskas
• Wet verbetering poortwachter
• eigenrisicodrager zijn voor de WGA
• aanvraag van WIA-uitkeringen
• aanvraag van werkloosheidsuitkeringen (WW)
• aanvraag van uitkeringen in het kader van de Wet arbeid en zorg (WAZO)
• aanvraag van loonkostensubsidie bij de gemeente
• zorgverlof
• ouderschapsverlof

Onze HR consultants geven u graag advies bij vraagstukken op het terrein van de sociale zekerheid.

BRANCHES

Onze specialisten

  • H. (Hetty) Jongsma

    H. (Hetty) Jongsma

    HR consultant

  • P. (Perry) Nout

    P. (Perry) Nout

    Salarisadviseur