Een overlijden is een diep ingrijpende gebeurtenis. Een periode van rouw breekt aan. Tegelijk ook een periode waarin veel geregeld moet worden: de afwikkeling van de nalatenschap van de overledene.

Bij de afwikkeling daarvan komen allerlei juridische, administratieve, financiële en fiscale zaken aan de orde. Diverse instanties moeten worden geïnformeerd. Er moet ook een boedelbeschrijving worden gemaakt. Dat is een overzicht van alle bezittingen en schulden van de overledene  De boedelbeschrijving is samen met een eventueel testament de basis voor de verdeling van de nalatenschap.

Misschien moet er een huis verkocht worden, bankrekeningen worden opgeheven, verzekeringsuitkeringen worden geïnd of abonnementen worden opgezegd. Ook moet er aangifte erfbelasting worden gedaan. En dat alles in een periode waarin het verlies van een geliefde moet worden verwerkt. Daarom is het goed om te weten dat wij de gehele afwikkeling van een nalatenschap kunnen verzorgen. Ook als u denkt dat er weinig hoeft te worden geregeld en zeker als er conflicten dreigen te ontstaan over de nalatenschap, is het aan te bevelen contact met ons op te nemen.

Bij de afwikkeling van een nalatenschap maken wij gebruik van een digitaal nalatenschapsdossier. In dit dossier worden alle documenten en informatie met betrekking tot de nalatenschap vastgelegd. Door middel van een eigen inlogcode hebben de erfgenamen en/of de executeur doorlopend inzage in het dossier en de voortgang van de afwikkeling. Onze manier van werken is daardoor volledig transparant.

Kort samengevat: onze specialisten helpen u graag bij de afwikkeling van een nalatenschap. Dat bespaart u veel zorgen en bovendien wordt u veel (regel)werk uit handen genomen. Tijdens de afwikkeling van de nalatenschap blijft u door het digitaal nalatenschapsdossier volledig op de hoogte.

BRANCHES

Onze specialisten

  • Wim Boerman

    B.W. (Wim) Boerman RB REP

    Belastingadviseur/Juridisch adviseur

  • Wim van Vliet

    mr. W. (Wim) van Vliet RB RV

    Directeur HR en Financiën