Als werkgever bent u bezig met uw vak. Omdat u personeel in dienst heeft, krijgt u daarnaast te maken met het arbeidsrecht, dat continu in beweging is. Dit heeft gevolgen voor u bij het aannemen, in dienst houden en ontslaan van personeel. Ook in het geval dat er een conflict mocht ontstaan.

Waar moet u aan denken als het over arbeidsrechtelijk advies gaat? Denkt u aan onderwerpen als:
• het opstellen en beoordelen van arbeidsovereenkomsten
• het opstellen van vaststellingsovereenkomsten bij ontslag met wederzijds goedvinden
• het begeleiden van ontslagprocedures bij het Uitvoeringsinstituut Werknemersverzekeringen (UWV)
• beantwoording van cao-vragen
• arbeidsrechtelijke vraagstukken beoordelen en oplossen

Onze HR consultants beschikken over actuele kennis op het gebied van arbeidsrecht en adviseren u graag.

BRANCHES