Bij van Ree Finance Consultants zijn diverse fiscaal juristen werkzaam. Ook is er een senior juridisch medewerker werkzaam, die 15 jaar werkzaam is geweest in een notariële ondernemingsrechtspraktijk.

Onze deskundigen verstrekken bedrijfsjuridische adviezen aan (mkb) ondernemingen, waaronder adviezen inzake ondernemingsvorm, ondernemingsstructuur en optimale vastlegging van afspraken tussen samenwerkende en/of contracterende partijen. Ook afspraken tussen besloten vennootschappen binnen een concern dienen goed te worden vastgelegd. Zeker in geval van liquiditeitsproblemen worden onderlinge afspraken opeens heel belangrijk. Zijn er zekerheden verstrekt? Zijn de afspraken fiscaal acceptabel? Ook in de onderwijs- en non-profitsector verzorgen wij regelmatig een juridische scan op aansprakelijkheden en bevoegdheden.

Als er bij een besloten vennootschap meerdere aandeelhouders zijn, is het van groot belang om direct vanaf het begin van de samenwerking alle afspraken vast te leggen. Denk daarbij aan afspraken over het moeten aanbieden van de aandelen als er concurrentie tussen de aandeelhouders optreedt. Als sprake is van een holdingstructuur is een aandeelhoudersovereenkomst van groot belang, omdat de aandeelhouder in en met zijn holding allerlei ongewenste handelingen kan uitvoeren die u niet kunt tegenhouden. Dan is het van groot belang om vast te leggen welke handelingen verboden zijn en dat de aandelen moeten worden aangeboden als zulke handelingen toch plaatsvinden. Bij het aangaan van een samenwerking dienen deze afspraken direct te worden gemaakt. Als u daarmee wacht tot er ruzie ontstaat of iemand arbeidsongeschikt wordt, is een overeenstemming veelal niet eenvoudig meer te realiseren.

Als sprake is van een familiebedrijf waarbij meerdere familieleden werkzaam zijn of in de toekomst mogelijk werkzaam zullen zijn, is het belangrijk daarover tijdig afspraken te maken, deze vast te leggen in een familiestatuut en de afspraken eenmaal per vijf jaar te evalueren. Dat neefje van 15 jaar oud is inmiddels 20 jaar oud geworden en blijkt veel interesse te hebben in de onderneming. Maar willen zijn ooms dat wel? Goed en gestructureerd aandacht hebben voor deze ontwikkelingen kan veel familieleed voorkomen.

Bij een goede juridische structuur van uw onderneming horen ook goede en actuele privé regelingen. Onze deskundigen beoordelen ook veelvuldig testamenten, samenlevingscontracten en huwelijkse voorwaarden en geven daarbij naast juridisch advies ook estateplanning advies. Soms kan veel narigheid op allerlei gebied worden voorkomen door een wat andere inkleding van het testament.

BRANCHES

Onze specialisten

 • Wim Boerman

  B.W. (Wim) Boerman RB REP

  Belastingadviseur/Juridisch adviseur

 • Wim van Vliet

  mr. W. (Wim) van Vliet RB RV

  Directeur HR en Financiën

 • M.C.J. (Janine) Hendriksen

  Senior Juridisch Adviseur

 • Arjan Van Der Bok

  mr. A.A. (Arjan) van der Bok RB MB MFP

  Fiscaal directeur | Belastingadviseur | Financieel planner