Subsidie- en projectcontroles (non-profit)

Non-profit organisaties ontvangen vaak subsidies om activiteiten mogelijk te maken. De subsidieregelgeving verschilt per verstrekker. In veel gevallen is specifieke kennis over de subsidieregelingen vereist. Wanneer u subsidies ontvangt, moet u tijdig afrekenen, op grond van een betrouwbare subsidieverantwoording, vaak voorzien van een controleverklaring.

De accountants en adviseurs van Van Ree Accountants zijn thuis in de wereld van subsidies, subsidieverantwoordingen en subsidieverklaringen.

In veel gevallen vereist de subsidiegever naast de accountantsverklaring een rapport van feitelijke bevindingen. Bij Van Ree Accountants hebben we kennis van relevante wet- en regelgeving en de controleprotocollen. Zo zijn we bekend met onder meer de subsidievoorwaarden van ministeries OCW, VWS en provinciale of gemeentelijke subsidies. Naast de kennis van de subsidies vanuit de publieke sector heeft Van Ree Accountants ook ruime ervaring met de subsidieprotocollen van onder andere ZonMW, Fonds NutsOhra en het Oranjefonds. Én met de bijbehorende projectcontroles.

Instandhoudingssubsidie Sim

De Subsidieregeling instandhouding monumenten (Sim) is rechtstreeks op de Erfgoedwet gebaseerd. Bij subsidiebedragen (Sim) is in sommige gevallen een controleverklaring van een accountant vereist. De accountant dient zijn controle in te richten volgens het Controleprotocol voor subsidies verleend op grond van regelingen bij of krachtens de Erfgoedwet. In verband met onze specialisatie op het gebied van culturele en kerkelijke instellingen kunt u bij ons terecht voor een controleverklaring ten behoeve van de Sim.

Kaderregeling

In verband met onze specialisatie in de accountantscontrole van patiënten- en belangenverenigingen en onderwijsinstellingen, kent de Kaderregeling (OCW, SZW en VWS) en het bijbehorende controleprotocol Kaderregeling geen geheimen voor ons.

Neem voor meer informatie over de accountantscontrole van subsidies, subsidieverantwoordingen, -verklaringen en projectcontroles contact op met één van onderstaande contactpersonen.

BRANCHES

Onze specialisten

 • Arwin Kraaij

  drs. A.H.J. (Arwin) Kraaij RA

  Directeur/partner

 • drs. J. (Jaap) Bergman RA

  Directeur/partner

 • drs. L.M.W. (Leon) van der Vliet RA

  drs. L.M.W. (Leon) van der Vliet RA

  Directeur/Accountant

 • J. (Johan) Berkouwer MSc RA

  Directeur/partner

 • J.K.J. (Carlo) van Egdom MSc RA

  Directeur/Accountant

 • J. (Jaap) Goossen MSc RA

  Directeur/partner