Betrouwbaar aanspreekpunt voor kerkelijke instellingen

Als kerkelijke instelling, kerkgenootschap, religieuze non-profitorganisatie of andere godsdienstige anbi-organisatie hebt u met uiteenlopende financiële en fiscale uitdagingen te maken. Eén ding is zeker: u wilt uw middelen zo goed mogelijk beheren en besteden én daar heel transparant verantwoording over afleggen. Dat is voor veel kerkelijke instellingen en kerkgenootschappen een goede reden om met Van Ree Accountants samen te werken.

Ons kantoor is actief voor kerkelijke instellingen (college van kerkrentmeesters, college van diakenen en landelijke deputaatschappen) en voor aan kerkgenootschappen gelieerde verenigingen en stichtingen. Wij zijn betrokken bij de controle en de beoordeling van de jaarrekening, maar geven ook adviezen op het gebied van de jaarverslaggeving. Door onze jarenlange ervaring zijn wij een betrouwbaar aanspreekpunt voor kerkenraden en colleges.

ANBI-verplichtingen kerken

Voor kerkgenootschappen geldt een publicatieplicht. U bent verplicht ten minste het volgende te publiceren:

 1. de naam van de gemeente, kerk of parochie (de kerkordelijk juiste naam);
 2. het RSIN- of fiscaal nummer;
 3. de contactgegevens (post- of bezoekadres, of telefoonnummer, of e-mailadres);
 4. de bestuurssamenstelling (géén namen en/of adressen bestuursleden);
 5. het eigen beleidsplan (hoofdlijnen in begrijpelijk Nederlands) met een verwijzing (link) naar het beleidsplan van de landelijke kerk, of: alleen het landelijk beleidsplan indien hierin ook de plaatselijke situatie wordt beschreven;
 6. het beloningsbeleid (verwezen kan worden naar de regeling arbeidsvoorwaarden van uw kerkgenootschap en de vindplaats daarvan, indien van toepassing);
 7. de doelstelling van de instelling (duidelijke samenvatting);
 8. een (jaarlijks) verslag van de uitgeoefende activiteiten (hoofdlijnen in begrijpelijk Nederlands);
 9. een financiële verantwoording: samenvatting van de staat van baten en lasten met toelichting over het afgesloten boekjaar;
 10. een beknopt overzicht van de voorgenomen bestedingen met toelichting daarop.

Hoofdbranche |

Actueel

Onze specialisten

 • Arjen Hoogenboom

  A. (Arjen) Hoogenboom AA

  Directeur/partner

 • Arwin Kraaij

  drs. A.H.J. (Arwin) Kraaij RA

  Directeur/partner

 • drs. J. (Jaap) Bergman RA

  Directeur/partner

 • W.A. (Wilmer) Wink MSc

  Zelfstandig Assistent Accountant