Fiscale procesbeheersing

Is onze organisatie fiscaal voldoende in control? En zo niet, hoe kunnen we regelen dat dit wel zo is? Welke interne beheersingsmaatregelen moeten wij als organisatie nemen om fiscaal in control te zijn? Is het verstandig dat wij als organisatie gebruik gaan maken van horizontaal toezicht, wat zijn hiervan de voor- en nadelen? Hoe zetten wij intern een Tax Control Framework goed op? Enkele vragen uit de praktijk die ons als fiscalist regelmatig worden voorgelegd en waarmee we graag aan de slag gaan.

De beantwoording van de vraag of een organisatie fiscaal in control is, starten wij met een fiscale quickscan. Het doel: in kaart brengen waar voor de organisatie de belangrijkste fiscale risico’s liggen Een belangrijk onderdeel van een fiscale quickscan vormt het afnemen van interviews met medewerkers die bij de fiscale processen zijn betrokken. Deze interviews geven ons een schat aan informatie over de mate van fiscale bewustwording binnen de organisatie. De uitkomsten vatten we samen in een rapport van bevindingen en aanbevelingen.

De uitkomst van de fiscale quickscan vormt de start voor het nemen van verdere interne beheersingsmaatregelen. Wij adviseren onze cliënten fiscale processen vast te leggen in een fiscaal handboek. Daarbij is belangrijk dat periodiek wordt getoetst of de genomen interne beheersingsmaatregelen ook daadwerkelijk effect hebben.

Organisaties die gebruik willen maken van horizontaal toezicht door de Belastingdienst worden al bij de start geconfronteerd met het vraagstuk van interne fiscale procesbeheersing. De gedachte achter horizontaal toezicht is immers dat de Belastingdienst steunt op de interne organisatie van de betreffende organisatie, ook wel genoemd het Tax Control Framework. Regelmatig worstelen instellingen met de vraag hoe zij hun organisatie hiervoor voldoende in kunnen richten. Ook in die situaties gaan we graag samen met u aan tafel om te kijken naar een praktisch werkbare invulling hiervan.

Veel organisaties maakten reeds gebruik van onze fiscale quickscan. Het resultaat? Inzicht in de fiscale risico’s om waar nodig als organisatie hierop te anticiperen. Daardoor ontstaat het gevoel als organisatie de regie in handen te hebben. Organisaties ervaren onze werkwijze als helder en vernieuwend. Graag gaan wij met volle energie de uitdaging aan ook uw organisatie fiscaal voldoende in control te krijgen.

BRANCHES

Onze specialisten

 • Arjan Van Der Bok

  mr. A.A. (Arjan) van der Bok RB MB MFP

  Fiscaal directeur | Belastingadviseur | Financieel planner

 • Johan de Bruin

  mr. J. (Johan) de Bruin RB

  Belastingadviseur Medewerker

 • Wim van Vliet

  mr. W. (Wim) van Vliet RB RV

  Directeur HR en Financiën