ANBI’s staan sterk in de belangstelling bij de Belastingdienst. Bij de invoering van de ANBI-regeling in 2008 werd door de Belastingdienst vrij gemakkelijk de ANBI-status toegekend. Aan bijvoorbeeld de inhoudelijke beoordeling van statuten en het beleidsplan werd beperkt aandacht besteed. Inmiddels is dit achterhaald; de Belastingdienst controleert strenger bij de aanvraag van een ANBI-beschikking. In de achterliggende jaren is van duizenden instellingen (soms met terugwerkende kracht) de ANBI-status ingetrokken. Dit vanwege wijzigingen in de wetgeving en door verscherpte controle door de Belastingdienst.

 Onze fiscalisten hebben ruime ervaring opgedaan met de advisering van ANBI’s. Dit vindt zijn oorzaak in het grote aantal organisaties met een ANBI-status die wij tot onze klantenkring mogen rekenen. Regelmatig voeren wij vooroverleg met het ANBI-team van de Belastingdienst. Ook hebben wij veel ervaring opgebouwd in het voeren van bezwaar- en beroepsprocedures voor ANBI’s. Zo procedeerden wij namens een stichting met succes tot aan Gerechtshof Den Haag om de ANBI-status te verkrijgen.

Onze ANBI-specialisten zijn uitstekend op de hoogte van de meest actuele ontwikkelingen met betrekking tot ANBI’s. Dit betekent dat wij u bij het oprichten van een ANBI tijdig kunnen wijzen op de vele valkuilen die kunnen leiden tot een afwijzing door de Belastingdienst. Onderschat de aanvraag van de ANBI-status niet! Zo worden bijvoorbeeld strenge eisen gesteld aan de statuten en het beleidsplan. Het is daarom raadzaam dat u voorafgaand aan de oprichting van een ANBI u laat adviseren over de vraag of u voldoet aan de voorwaarden.

Een ANBI-status verkrijgen is één, deze status behouden is twee. Daarom voeren wij ook regelmatig quickscans uit voor bestaande ANBI’s. Deze quickscan heeft als doel te toetsen of de ANBI nog steeds voldoet aan de wettelijke voorwaarden.

Veel ANBI-instellingen hebben reeds gebruik gemaakt van onze specialistische kennis. Overweegt u de aanvraag van de ANBI-status? Twijfelt u of uw instelling nog steeds voldoet aan de huidige ANBI-wetgeving? Neem dan vrijblijvend contact op met onze ANBI-specialisten. Zij helpen u graag verder.

BRANCHES

Onze specialisten

 • mr. A.A. (Arjan) van der Bok RB MB MFP

  mr. A.A. (Arjan) van der Bok RB MB MFP

  Belastingadviseur medewerker

 • J. (Johan) de Bruin AA RB

  J. (Johan) de Bruin AA RB

  Belastingadviseur

 • P.R.J. (Reijer) van Schothorst LLM RB

  P.R.J. (Reijer) van Schothorst LLM RB

  Belastingadviseur