ANBI’s staan sterk in de belangstelling bij de Belastingdienst. Bij de invoering van de ANBI-regeling in 2008 werd door de Belastingdienst vrij gemakkelijk de ANBI-status toegekend. Aan bijvoorbeeld de inhoudelijke beoordeling van statuten en het beleidsplan werd beperkt aandacht besteed. Inmiddels is dit achterhaald; de Belastingdienst controleert strenger bij de aanvraag van een ANBI-beschikking. In de achterliggende jaren is van duizenden instellingen de ANBI-status ingetrokken. Soms zelfs met terugwerkende kracht. Dit vanwege wijzigingen in de wetgeving en door verscherpte controle door de Belastingdienst.

Bezwaar- en beroepsprocedures

Onze fiscalisten hebben ruime ervaring met de advisering van ANBI’s. De oorzaak daarvan is het grote aantal organisaties met een ANBI-status die wij tot onze klantenkring mogen rekenen. Regelmatig voeren wij vooroverleg met het ANBI-team van de Belastingdienst. Ook hebben wij veel ervaring in het voeren van bezwaar- en beroepsprocedures voor ANBI’s. Zo procedeerden wij namens een stichting met succes tot aan Gerechtshof Den Haag om de ANBI-status te verkrijgen.

ANBI status aanvragen en behouden

Onze ANBI-specialisten zijn uitstekend op de hoogte van de meest actuele ontwikkelingen. Dit betekent dat wij u bij het oprichten van een ANBI tijdig kunnen wijzen op de valkuilen die kunnen leiden tot een afwijzing door de Belastingdienst. Onderschat de aanvraag niet! Zo worden bijvoorbeeld strenge eisen gesteld aan de statuten en het beleidsplan. Daarom is het raadzaam dat u voorafgaand aan de oprichting van een ANBI, u laat adviseren over de vraag of u voldoet aan de voorwaarden.

Een ANBI-status verkrijgen is één, deze status behouden is twee. Daarom voeren wij ook regelmatig quickscans uit voor bestaande ANBI’s. Deze quickscan heeft als doel te toetsen of de ANBI nog steeds voldoet aan de wettelijke voorwaarden.

Veel ANBI-instellingen hebben reeds gebruik gemaakt van onze specialistische kennis. Overweegt u de aanvraag van de ANBI-status? Twijfelt u of uw instelling nog steeds voldoet aan de huidige ANBI-wetgeving? Neem dan vrijblijvend contact op met onze ANBI-specialisten. Zij helpen u graag verder.

BRANCHES

Onze specialisten

  • Arjan Van Der Bok

    mr. A.A. (Arjan) van der Bok RB MB MFP

    Fiscaal directeur | Belastingadviseur | Financieel planner

  • Johan de Bruin

    mr. J. (Johan) de Bruin RB

    Belastingadviseur Medewerker