Alphen a/d Rijn | Leidse Schouw 2, 2408 AE |
Barneveld | Koolhovenstraat 11, 3772 MT |
Doorn | Sitiopark 2-4, 3941 PP |
Geldermalsen | De Panoven 29A, 4191 GW |
Nieuwegein | Wattbaan 51-5, 3439 ML |
Zwolle | Schrevenweg 3-9, 8024 HB |
header-image-6.jpg

Kerkelijke instellingen.

Als kerkelijke instelling hebt u met uiteenlopende financiële en fiscale uitdagingen te maken. Eén ding is zeker: u wilt uw middelen zo goed mogelijk beheren en besteden én daar heel transparant verantwoording over afleggen. Dat is voor veel kerkelijke instellingen een goede reden om met Van Ree Accountants samen te werken.

Ons kantoor is actief bij kerkelijke gemeenten als bij verenigingen en stichtingen die aan kerkgenootschappen gelieerd zijn. Wij zijn bijvoorbeeld betrokken bij de controle van de jaarrekening, maar geven ook adviezen op het gebied van jaarverslaggeving en vraagstukken op het gebied van schenkingsrecht en successie. Door onze jarenlange ervaring zijn wij een betrouwbaar aanspreekpunt voor kerkenraden en colleges.

We bieden een totaaloplossing:

Voor een totaaloverzicht van de diensten die wij aanbieden, verwijzen wij u naar onze productenbrochure.

Wilt u meer weten over onze aanpak? Neem dan contact op met onze branchespecialisten.

ANBI verplichtingen kerken

De publicatieplicht voor kerkgenootschappen is ingegaan op 1 januari 2016. Een belangrijke vraag is wat er als kerk gepubliceerd moet worden. In elk geval is dat:
1. de naam van de gemeente, kerk of parochie (de kerkordelijk juiste naam);
2. het RSIN- of fiscaal nummer;
3. de contactgegevens (post- of bezoekadres, telefoonnummer, emailadres);
4. de bestuurssamenstelling (géén namen en/of adressen bestuursleden);
5. het eigen beleidsplan (hoofdlijnen in begrijpelijk Nederlands) met een verwijzing (link) naar beleidsplan landelijke kerk of: alleen landelijk beleidsplan indien hierin ook plaatselijke situatie wordt beschreven;
6. het beloningsbeleid (verwezen kan worden naar de regeling arbeidsvoorwaarden van uw kerkgenootschap en de vindplaats daarvan – indien van toepassing);
7. de doelstelling van de instelling (duidelijke samenvatting);
8. een (jaarlijks) verslag van de uitgeoefende activiteiten (hoofdlijnen in begrijpelijk Nederlands);
9. een financiële verantwoording: samenvatting van de staat van baten en lasten met toelichting over het afgesloten boekjaar;
10. een beknopt overzicht van de voorgenomen bestedingen met toelichting daarop.

Bij drs. A.H.J. (Arwin) Kraaij RA kunt u meer informatie krijgen over bijvoorbeeld hoe de samenvatting van de staat van baten en lasten van de kerkelijke ANBI eruit moet zien. Ook over andere vragen van de verslaggeving van kerken kunt u met hem contact opnemen. Op de website van de PKN treft u ook meer informatie aan over de ANBI regeling bij kerken.

Contactpersonen voor kerkelijke instellingen.

Alphen aan den Rijn
accountant Alphen aan den Rijn Jaap Bergman

drs. J. (Jaap) Bergman RA
(0172) 78 21 30

Barneveld
accountant Doorn Arwin Kraaij

M.A. (Marien) Rozendaal RA
(0342) 40 85 08

Doorn

drs. A.H.J. (Arwin) Kraaij RA
(0343) 41 59 40

Nieuwegein

A. (Arjen) Hoogenboom AA
(030) 307 49 49

Geldermalsen
accountant Geldermalsen Klaas Hille

drs. K.H. (Klaas) Hille RA
(0345) 58 90 00